GerbonisGulbenes novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 11 1. §), Gulbenes novada domes 2020.gada 3.aprīļa sēdes lēmumu “Par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā”, Iepirkumu uzraudzības biroja 2020.gada 2.aprīļa skaidrojumu “Par ēdināšanu un pārtikas produktiem izglītojamajiem ārkārtējā situācijā”, aicina pieteikties pārtikas tirdzniecības komersantus, kuru vismaz viena tirdzniecības vieta atrodas Gulbenes novada administratīvās teritorijas robežās, pārtikas preču nodrošināšanai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā, un ir spējīgi izpildīt sekojošas prasības:

1. Nodrošināt pārtikas preces visās uzskaitītajās pārtikas preču grupās:
1.1. konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis;
1.2. maize un svaigi mīklas izstrādājumi;
1.3. svaiga gaļa un gaļas produkti;
1.4. ciete un cietes produkti;
1.5. makaronu izstrādājumi;
1.6. saldēti dārzeņi un zivis;
1.7. graudaugu produkti;
1.8. augļi un dārzeņi;
1.9. augu eļļas; tēja;
1.10. piena produkti;
1.11. cukurs;
1.12. olas.
2. Nodrošināt norēķina veikšanu par 1.punktā minēto pārtikas preču grupā ietilpstošo pārtikas preču iegādi, izmantojot Gulbenes novada pašvaldības vienreizējas lietošanas pārtikas karti 10 EUR vērtībā ar derīguma termiņu līdz 2020.gada 12.jūlijam.
Gulbenes novada pašvaldība garantē apmaksu par katru vienreizējas lietošanas pārtikas karti vērtībā, kas vienāda ar pārtikas preču iegādes vērtību, izmantojot vienreizējas lietošanas pārtikas karti, nepārsniedzot 10 EUR.
Pārtikas tirdzniecības komersants, kura vismaz viena tirdzniecības vieta atrodas Gulbenes novada administratīvās teritorijas robežās, un ir spējīgs izpildīt 1. un 2.punktā noteiktās prasības, līdz 2020.gada 9.aprīļa pulksten 9:00 uz elektroniskā pasta adresi nosūta pieteikumu par pārtikas preču nodrošināšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā un apliecinājumu brīvā formā par 1. un 2.punktā noteikto prasību izpildi.
Gulbenes novada pašvaldība ar katru pārtikas tirdzniecības komersantu, kura tirdzniecības vieta atrodas Gulbenes novada administratīvās teritorijas robežās, un kurš noteiktajā termiņā iesniedzis pieteikumu ar apliecinājumu, slēdz līgumu par pārtikas preču nodrošināšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā.