WhatsApp Image 2020 04 09 at 11.15.27 kopija

2020.gada 9.aprīlī Gulbenes novada pašvaldība uzsāks speciālo pārtikas karšu izsniegšanu, kas paredzētas ēdināšanas izdevumu kompensācijai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā brīvpusdienu vietā. Šajā reizē katra izglītojamā, kurš atbilst pārtikas kartes saņemšanas nosacījumiem, vecākiem vai likumiskajam pārstāvim tiks izsniegtas 4 pārtikas kartes 10 eiro nominālvērtībā katra par laika periodu no 2020.gada 23.marta līdz 30.aprīlim. Jāņem vērā, ka pārtikas kartes tiks izsniegtas, ievērojot visus drošības noteikumus, kas attiecas uz Covid-19 izplatības ierobežošanu.

Ierodoties pārtikas kartes izsniegšanas punktā, vecākam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība (eID karte) vai autovadītāja apliecība), kā arī jāparakstās par attiecīgā pārtikas karšu skaita saņemšanu. Atzīme par pārtikas karšu saņemšanu tiks izdarīta arī elektroniskajā sistēmā, nepieļaujot to izsniegšanu dubultā.

Pārtikas karšu izsniegšanas punkti (09.04.2020. darbosies no plkst.12.00 līdz 15.00, savukārt pārējās dienās – attiecīgi pēc noteiktā iestāžu darba laika):

N.p.k.

Saņemšanas punkts

Atbildīgās personas vārds uzvārds

Atbildīgās personas tālrunis

1.

Beļavas pagasta pārvalde

Līga Magone

29376988, 64497602

2.

Daukstu pagasta pārvalde

Ligita Kronīte

64471516

3.

Druvienas pagasta pārvalde

Inese Zvejniece                             

64430785

4.

Galgauskas pagasta pārvalde

Kristīne Medne

22016690

5.

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Anna Bikaviņa

29382573

6.

Gulbenes novada bibliotēka (papildus punkts tiem, kuri pieteicās kartes saņemt Gulbenes novada valsts ģimnāzijā)

Iveta Erica

28356950

7.

Gulbenes kultūras centrs (papildus punkts tiem, kuri pieteicās kartes saņemt Gulbenes 2.vidusskolā)

Indra Dreimane

22012287

8.

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde

Tālis Ločmelis

28368304, 64473816

9.

Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Sandra Brieže

26361073

10.

Gulbenes 2.vidusskola

Inese Ubaga

25619810

Iveta Šolina

25619810

Oksana Vanaga

25619810

Inga Baraņņikova

25619810

11.

Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”

Agnese Zirdziņa

Marina Kursīte 

25464577,

28322274

12.

Gulbīša pamatskola

Sandra Blauva                

29145153

13.

Jaungulbenes pagasta pārvalde

Dita Laure

20287399

14.

Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

Inese Žuka

28358018

15.

Lejasciema pagasta pārvalde

Daiga Žviriņa

64473664, 26485287

16.

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”

Irisa Puidze

26456107

17.

Lejasciema vidusskola

Ausma Kaņepe

26403646

18.

Litenes pagasta pārvalde

Ilze Paidere

29204507

19.

Lizuma pagasta pārvalde

Daiga Deksne

28743839

20.

Līgo pagasta pārvalde

Ilze Brice

64472347

21.

Rankas pamatskola

Valda Kustova

26352510

22.

Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

Aiga Loseva                     

26661549

23.

Stāķu pamatskola

Jolanta Kuprovska

294647947, 26524737

24.

Stāmerienas pagasta pārvalde

Gunta Zelča

64497632, 29156681

25.

Stradu pagasta pārvalde

Andra Apsīte

25632622

26.

Tirzas pagasta pārvalde

Baiba Zvirbule

64497640, 26403130

27.

Tirzas pamatskola

Anete Ziepniece

26954827

 

Par pārtikas kartēm:

 • Pārtikas karte ir paredzēta pusdienu izdevumu kompensēšanai un tikai pārtikas preču iegādei šādās pārtikas preču grupās:
  • konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis;
  • maize un svaigi mīklas izstrādājumi;
  • svaiga gaļa un gaļas produkti;
  • cietes un cietes produkti;
  • makaronu izstrādājumi;
  • saldēti dārzeņi un zivis;
  • graudaugu produkti;
  • augļi un dārzeņi;
  • augu eļļas;
  • piena produkti;
  • cukurs;
  • olas;
  • tēja.
 • Vienas pārtikas kartes summa jāizlieto vienā iepirkšanās reizē (tātad 10 EUR vienā reizē).
 • Pārtikas karte ir apzīmogota un derīga līdz 12.07.2020.

 • Pārtikas karti var izmantot tikai Gulbenes novada pašvaldības noteiktajās tirdzniecības vietās:

Teritorija

Komersants

Tirdzniecības vietas

Gulbenes pilsēta

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “top”, Nākotnes iela 6, Gulbene, Gulbenes novads;
 • “mini top”, Rīgas iela 64, Gulbene, Gulbenes novads;
 • “Labais”, O.Kalpaka iela 62, Gulbene, Gulbenes novads;

SIA “RIMI LATVIA”, reģistrācijas numurs 40003053029

 • “Mini RIMI”, Blaumaņa iela 24, Gulbene, Gulbenes novads; sākot no 10.04.2020.

Akciju sabiedrība “RANKAS PIENS”, reģistrācijas numurs 44603001356;

 • “Rankas sieri”, O.Kalpaka iela 29, Gulbene, Gulbenes novads;

Rankas pagasts

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “mini top”, Dzirnavkalns 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LJK”, reģistrācijas numurs 54103090091

 • “KRIKSIS”, “Rēveļi 8”-12, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SINTIJA UN KO”, reģistrācijas numurs 43202002379;

 • “GATVES”, “Gatves 5”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Akciju sabiedrība “RANKAS PIENS”, reģistrācijas numurs 44603001356;

 • “Rīmaļnieks”, “Alfas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Galgauskas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GUSTS”, reģistrācijas numurs 44603001746;

 • “GUSTS”, “Kopmītnes”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads;

Beļavas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVOTI 93", reģistrācijas numurs 44601003155;

 • “AVOTI”, Vienības iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads;

Litenes pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALTA S”, reģistrācijas numurs 43203003460;

 • “Veikals Nr.7”, “Sētas”, Litenes pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kalēji DL”, reģistrācijas numurs 44103071205;

 • Veikals, “Kalēji”, Litenes pagasts, Gulbenes novads;

Stāmerienas pagasts

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība “PRIEDNIEKI”, reģistrācijas numurs 43210012172;

 • “Ozolnieki”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viestiuri S.A.", reģistrācijas numurs 44103113466
 • "Viesturi", Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, Gulbenes novads;
Daukstu pagasts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viestiuri S.A.", reģistrācijas numurs 44103113466
 • "Staro", Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts

Lizuma pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIE KĻAVĀM, reģistrācijas numurs 44103016398;

 • “Vecozoli”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “mini top”, “Putniņi”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARO A.O.”, reģistrācijas numurs 43202005623;

 • Veikals, “Kļavas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Druvienas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARO A.O.”, reģistrācijas numurs 43202005623;

 • Veikals, “Krejotava”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads;

Tirzas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LKD Avoti”, reģistrācijas numurs 44103123456;

 • Veikals, “Zvirgzdiņi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads;

Lejasciema pagasts

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “mini top”, Rīgas iela 19, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARO A.O.”, reģistrācijas numurs 43202005623;

 • Veikals, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRA 93, reģistrācijas numurs 43202001778;

 • “Liepa”, Lejasciems, Lejasciema pagasts;
 • “Gauja”, Lejasciems, Lejasciema pagasts;

SIA “ROŽKOKS”, reģistrācijas numurs 44103028626;

 • “AIGA”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads;

Jaungulbenes pagasts

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIE KĻAVĀM, reģistrācijas numurs 44103016398;

 • “MĀRĪTE”, Lauksaimniecības skola 16, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARKA”, reģistrācijas numurs 44603001708.

 • “UGUNTIŅA”, “Akmensdzirnavas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

 

Pārtikas kartes tiks izsniegtas izglītojamajiem, kuri mācās Gulbenes novada pašvaldības vai Gulbenes novadā esošajās juridisko personu dibinātajās skolās, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst profesionālās izglītības programmu vai profesionālās izglītības programmu, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes šādās kategorijās:

 • pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma bērniem (piecgadīgie un sešgadīgie);
 • visiem 1.-9.klašu skolēniem;
 • vispārējās vidējās un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem (arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs), kuru ģimenes Gulbenes novada sociālais dienests atzinis par trūcīgām;
 • izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes izglītības programmās, izņemot Gulbenes vakara maiņu vidusskolu) un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kurās tiek apgūta profesionālās izglītības programma, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes;
 • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā.

Pārtikas kartes priekšrocības:

 • norēķinā ar karti iespēja iegādāties tikai izglītojamā veselīgam uzturam nepieciešamās pārtikas produktu grupas;
 • izglītojamā vecāks labāk izprot izglītojamā ēšanas paradumus, līdz ar ko no pieļaujamajiem iegādātajiem produktiem var pagatavot izglītojamā vēlmēm atbilstošāku ēdienu;
 • minimāls drošības (inficēšanās) risks;
 • iespējams kompensēt izdevumus, kas radušies iepriekš;
 • elastīgs kartes derīgums termiņš, kas var būt ieguvums pēc vispārējas karantīnas izbeigšanas tās pasludināšanas gadījumā;
 • nebūtisks administratīvo resursu izlietojums;
 • naudas līdzekļu lietderīgs izlietojums;
 • atbalsts vietējiem pārtikas produktu tirdzniecības komersantiem.

Gulbenes novada pašvaldība pārtikas kartes skolēniem izsniegs līdz brīdim, kad beigsies ārkārtējā situācija valstī vai līdz 2019./2020.gada mācību gada beigām.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste