Stāmerienas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 5092. Tās misija ir būt nākotnes Eiropas romantisma pērlei.

LEADER PUBLICITĀTE

Foto E.Podniece

Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītais projekts “Stāmerienas pils gaismas ceļā” ir viens no soļiem, kas tika veikts pils atjaunotnei. Ik vakaru plkst.22:00 uz Stāmerienas pils Ziemeļu fasādes var skatīt  multimediālu stāstu-ekspozīciju par baronu Volfu dzimtas romantikas vēsturi, tādējādi ikviens neatkarīgi no tautības, sociālā statusa, vecuma vai pārliecības, var ļauties sajūtām, pārdomām par sev svarīgo un iedvesmoties vēstures izziņai.

Realizējot šo projektu, tika iegādāta un uzstādīta unikāla aparatūra Lumitrix T2 ārtelpu digitālās projekcijas platformāta projekcijas apraidei, lai veicinātu inovatīvu pieeju sabiedrības kultūrvēstures un tūrisma izziņai par šo unikālo objektu. Multimediālās projekcijas īstenot palīdzēja SIA “S VISUAL” tehniskā komanda.

Projekta Nr.2019/AL05/7/AO19.22.01/6 kopējās izmaksas 24935,68 EUR no tām (ELFLA) publiskais finansējums 22442,11 EUR un 2493,57 pašvaldības finansējums.

Stāmerienas pils stratēģijā viens no galvenajiem prioritārajiem uzdevumiem ir pils vēsturei, arhitektūrai un misijai atbilstošu pakalpojumu sniegšana, ekspozīciju un izstāžu veidošana.

Edīte Siļķēna,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja