gerbbmp22.-23.aprīlī Gulbenes novada pašvaldība organizē Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu, komitejas tiks organizētas attālināti.

Tautsaimniecības komiteja

22.04.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “SATEKA”.
 2. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 002 0039 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A3 (valsts reģistrācijas numurs JS 8563) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 4. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas HONDA CIVIC (valsts reģistrācijas numurs FD 6675) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 5. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas MERCEDES BENZ V230 (valsts reģistrācijas numurs GK 6411) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA (valsts reģistrācijas numurs HU 4761) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 7. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER (valsts reģistrācijas numurs JA 3831) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 8. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas IVECO MAGIRUS 130M8FK, atsavināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” –3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2 – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 3, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 21. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, atsavināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”, atsavināšanu.
 24. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanu.
 25. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 9 “- 7, Šķieneri, Stradu pagastā, atsavināšanu.
 26. Par dzīvokļa īpašuma “Mežsētas ” – 1, Ranka, Rankas pagasts, atsavināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 12, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lielstrēbeles”, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rūķīši”, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 19A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 18, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 33. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 3”, kadastra numurs 5001 005 0031, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0031, 1/3 domājamās daļas nosacītās cenas apstiprināšanu.
 34. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Smilšu 5”, atsavināšanas atcelšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma Parka iela 31 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas atcelšanu.
 37. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Brenguļi” nosaukuma maiņu.
 38. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzes štābam.
 39. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091 nomas izbeigšanu.
 40. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0246 nomas izbeigšanu.
 41. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0320, daļas nomas izbeigšanu
 42. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0299 iznomāšanu.
 43. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0338 iznomāšanu.
 44. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu.
 45. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0183 iznomāšanu.
 46. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0191 daļas iznomāšanu.
 47. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0130, daļas iznomāšanu.
 48. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0471, daļas iznomāšanu.
 49. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0329 iznomāšanu.
 50.  Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0191 iznomāšanu.
 51. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0471, daļas iznomāšanu.
 52. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0163, daļas iznomāšanu.
 53. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0192, daļas iznomāšanu.
 54. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0202, daļas iznomāšanu.
 55. Par zemes vienības Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0118 iznomāšanu.
 56. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0070, daļas iznomāšanu.
 57. Par vienošanos par zemes gabala daļas Skolas iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 58. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 1” sastāva grozīšanu.
 59. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 2” sastāva grozīšanu.
 60. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 3” sastāva grozīšanu.
 61. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Zvārtavi-2” sastāva grozīšanu.
 62. Par zemes vienību Līgo pagastā piekritību pašvaldībai.
 63. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3 – 1, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 64. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stūri”, pircēja apstiprināšanu.
 65. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 7A” – 1A, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, iegādāšanos pašvaldības īpašumā.
 66. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.
 67. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0290 robežu shēmas apstiprināšanu.
 68. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar kadastra numuru 5094 007 0083 nosaukuma maiņu.
 69. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” atsavināšanu.
 70. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta 2” pircēja apstiprināšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

22.04.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

Visi jautājumi tiks izskatīti komitejas slēgtajā daļā.

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

22.04.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par projekta “The Power of Discovery” (“Atklāšanas spēks”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā;
 2. Par projekta “Mācot mācos pats” realizēšanu programmā ERASMUS+ izglītības personāla mobilitāšu KA1 sektorā;
 3. Par projekta “Take 2... Collabor-ACTION” (“Ņem līdzi… Sadarboties!”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā;
 4. Par Gulbenes Mākslas skolas attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu;
 5. Par Zigrīdas Gabrānes atbrīvošanu no Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas direktores amata;
 6. Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā.

Finanšu komiteja

23.04.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__ “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča

3. Par zemes nomas samaksas termiņu pārcelšanu

ZIŅO: Inta Bindre

4. Par nokavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu

ZIŅO: Inta Bindre

5. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 7A” – 1A, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, iegādāšanos pašvaldības īpašumā

ZIŅO: Juris Duļbinskis

6. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alba”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pamatu ielā 10, Gulbenē energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ZIŅO: Krišjānis Upāns

8. Par projekta “The Power of Discovery” (“Atklāšanas spēks”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

9. Par projekta “Mācot mācos pats” realizēšanu programmā ERASMUS+ izglītības personāla mobilitāšu KA1 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

10. Par projekta “Take 2... Collabor-ACTION” (“Ņem līdzi… Sadarboties!”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

11. Par projekta “F.A.ME – Follow Active MEntors” (“F.A.ME – Seko Aktīviem MEntoriem”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā

ZIŅO: Renārs Biezais

12. Par Eiropas brīvprātīgā darba projekta ,,Stronger together 2” atbalstīšanu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

ZIŅO: Lauris Šķenders

13. Par pabalsta piešķiršanu K.Lišem

ZIŅO: Sanita Mickeviča

14. Par pabalsta piešķiršanu Z.Vībānam

ZIŅO: Sanita Mickeviča

15. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Ogres tehnikumam

ZIŅO: Inta Bindre

16. Par dzīvokļa “Stāķi 17” dz.13, Stradu pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Anita Deksne

17. Par dzīvokļa “Gatves 1” dz..12, Rankas pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Anita Deksne

18. Par dzīvojamās mājas Ezera iela 3, Jaungulbenes pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Anita Deksne

19. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Rūdolfa Šteinera skolas biedrībai

ZIŅO: Inta Bindre