20200420 160419Šobrīd Gulbenes pilsētas attīrīšanas iekārtās "Asarīši" tiek atjaunots gaisa padeves mehānisms un uzlabota attīrīšanas iekārtu darbība, kā rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un uzlabota iekārtu darbība. Lai tas varētu notikt, Gulbenes novada domes deputāti 2020.gada 19.marta domes sēdē pieņēma lēmumu par naudas līdzekļu 17035 eiro apmērā ieguldīšanu  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” pamatkapitālā jaunu gaisa pūtēju un elektrodzinēju iegādei attīrīšanas iekārtām “Asarīši”.