Gerbonis mazs2020.gada 23.aprīlī stājas spēkā jaunā redakcijā izdotie Gulbenes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Ar jaunajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Līdz ar to iepriekšējie noteikumi ir atzīti par spēku zaudējušiem un vairs nav aktuāli.

Tāpat spēkā stājas grozījumi 2012.gadā izdotajos saistošajos noteikumos “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Grozījumi paredz pabalsta apmēra palielināšanu par vienu jaundzimušo bērnu līdzšinējo 150 eiro vietā piešķirot 250 eiro. Savukārt, ja vienās dzemdībās dzims divi bērni, tad pabalsts būs 350 eiro par katru bērnu. Ja vienās dzemdībās būs dzimuši trīs vai vairāk bērni – 400 eiro par katru bērnu. Jaunie grozījumi pieļauj to, ka Gulbenes novadam, kā deklarētajai dzīvesvietai, vienam no jaundzimušā vecākiem būs jābūt ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Iepriekš tie bija 12 mēneši. Saistošo noteikumu aktuālā redakcija pieejama ŠEIT.