gerbbmp2020.gada 30.aprīlī notiks Gulbenes novada domes sēde. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu, domes sēde tiks organizēta attālināti.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu

Redakcionāli precizējumi - Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai

Redakcionāli precizējumi - Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm

Redakcionāli precizējumi - Par sociālajiem pabalstiem

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “SATEKA”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 002 0039 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A3 (valsts reģistrācijas numurs JS 8563) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas HONDA CIVIC (valsts reģistrācijas numurs FD 6675) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas MERCEDES BENZ V230 (valsts reģistrācijas numurs GK 6411) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA (valsts reģistrācijas numurs HU 4761) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER (valsts reģistrācijas numurs JA 3831) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas IVECO MAGIRUS 130M8FK, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2 – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 3, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 9 “- 7, Šķieneri, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Miķelīšu mala” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 12, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lielstrēbeles”, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rūķīši”, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 19A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 18, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 3”, kadastra numurs 5001 005 0031, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0031, 1/3 domājamās daļas nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 2, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Smilšu 5”, atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Parka iela 31 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Brenguļi” nosaukuma maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzes štābam

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0246, daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0320, daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0299 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0338 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0183 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0191, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0130, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0471, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0329 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0191 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0471, iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0163, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0192, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0202, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par zemes vienības Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0118, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0070, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par vienošanos par zemes gabala daļas Skolas iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

59. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

60. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

61. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

62. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Zvārtavi-2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

63. Par zemes vienību Līgo pagastā piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

64. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3 – 1, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

65. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stūri”, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

66. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 7A” – 1A, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, iegādāšanos pašvaldības īpašumā

ZIŅO: Gunārs Ciglis, Normunds Audzišs

67. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

68. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0290 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

69. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar kadastra numuru 5094 007 0083 nosaukuma maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

70. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

71. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta 2” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

72. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0171 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

73. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 014 0090 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

74. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

75. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0181 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

76. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Siltāji” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

77. Par Gulbenes Mākslas skolas attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā “Par Gulbenes (Vakara) maiņu vidusskolas likvidāciju” (protokols Nr.3, 36.§)

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par Zigrīdas Gabrānes atbrīvošanu no Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas direktores amata

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par projekta “The Power of Discovery” (“Atklāšanas spēks”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Normunds Audzišs

81. Par projekta “Mācot mācos pats” realizēšanu programmā ERASMUS+ izglītības personāla mobilitāšu KA1 sektorā

ZIŅO: Normunds Audzišs, Anatolijs Savickis

82. Par projekta “F.A.ME – Follow Active MEntors” (“F.A.ME – Seko Aktīviem MEntoriem”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā

ZIŅO: Normunds Audzišs, Anatolijs Savickis

83. Par Eiropas brīvprātīgā darba projekta ,,Stronger together 2” atbalstīšanu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

ZIŅO: Normunds Audzišs, Anatolijs Savickis

84. Par projekta “Take 2... Collabor-ACTION” (“Ņem līdzi… Sadarboties!”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Normunds Audzišs, Anatolijs Savickis

85. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

86. Par zemes nomas samaksas termiņu pārcelšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

87. Par nokavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

88. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pamatu ielā 10, Gulbenē energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

89. Par pabalsta piešķiršanu K.Lišem

ZIŅO: Normunds Audzišs

90. Par pabalsta piešķiršanu Z.Vībānam

ZIŅO: Normunds Audzišs

91. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Ogres tehnikumam

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

92. Par dzīvokļa “Gatves 1” dz..12, Rankas pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

93. Par dzīvojamās mājas Ezera iela 3, Jaungulbenes pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

94. Par dzīvokļa “Stāķi 17” dz.13, Stradu pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

95. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Rūdolfa Šteinera skolas biedrībai

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

96. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5088 001 0031 sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

97. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora iecelšanu amatā

ZIŅO: Normunds Audzišs

98. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai”

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par N.Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par D.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par D.B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par Z.L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par A.B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par R.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 4”-11, Gaujasrēveļos,

Rankas pagastā, Gulbenes novadā, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par sociālā dzīvokļa Nr.26A, izīrēšanu,

sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par sociālā dzīvokļa Nr.6A, izīrēšanu,

sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par sociālā dzīvokļa Nr.6, izīrēšanu,

sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par dzīvokļa Rīgas iela 51-10, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

116. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

117. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

118. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

119. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

120. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

121. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Vietaskrasts”-5, Galgauskas pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

122. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Stacija”-4, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

123. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Jaunlitenes iela 7-6, Litenes pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

124. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Jaunlitenes iela 6-4, Litenes pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

125. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

“79,6 km ēka” -3, Lizuma pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

126. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Parka iela 11-11, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

127. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Vītoli” -12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

128. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Rozītes”-3, Līgo pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

129. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

130. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Pededze”-9, Stradu pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

131. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Šķieneri 10”-57, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

132. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Kļavkalni” -8, Tirzas pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

133. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

134. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Ievlejas” -4, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

135. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

Dārza iela 11-16, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

136. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim

„Gulbīša internāts”-5, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

137. Par dzīvojamās telpas „Šķieneri 1”-1, Šķieneri,

Stradu pag., Gulbenes novads, pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

138. Par izslēgšanu no Gulbenes novada

 dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

139. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

140. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0258, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

141. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna  2018.-2020.gadam grozījumiem

ZIŅO: Normunds Audzišs

142. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alba”

ZIŅO: Normunds Audzišs