Balozu iela

11.maijā plānots uzsākt asfalta frēzēšanu Baložu ielā Gulbenē, lai pēc tam veiktu ūdens un lietus kanalizācijas tīklu labošanu. Šie darbi tiks paveikti 2020.gada laikā, savukārt asfalta seguma virskārtas ieklāšana notiks 2021.gadā. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo būvdarbu veikšanas laikā var tikt traucēta satiksme!

Kāpēc ielā atkal jāveic būvdarbi, ja tas nesen tika darīts?

2015.gadā Gulbenes novada pašvaldība uzsāka Baložu ielas pārbūves projekta īstenošanu 1km garumā, taču objektu ekspluatācijā tā arī nepieņēma, jo pēc pašvaldības un Gulbenes novada būvvaldes vērtējuma darbi tika izpildīti nekvalitatīvi, neatbilstoši normatīvo aktu prasībām un netika pabeigti.

2017.gadā objektam tika veikta būvekspertīze, lai profesionālas pārbaudes rezultātā iegūtu atzinumu par būvuzņēmēja SIA „RBSSKALS būvvadība” un būvuzrauga SIA “Baltline Globe” faktiski paveikto darbu atbilstību noslēgtajiem līgumiem, normatīvajiem aktiem, tehnisko noteikumu prasībām, būvuzrauga parakstītajiem nodošanas–pieņemšanas aktiem, būvprojektu kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem un darbu veikšanu atbilstoši labas būvniecības vai būvuzraudzības prakses piemēram. Veiktā būvekspertīze apstiprināja pašvaldības argumentus par nekvalitatīvi uzbūvētu objektu.

Līdz ar to par šiem nekvalitatīvajiem darbiem pašvaldība būvuzņēmējam nesamaksāja, par ko vēl šobrīd turpinās tiesvedība.

Ūdens un lietus kanalizācijas tīklu labošanai un asfalta seguma virskārtas ieklāšanai izmantos finanšu līdzekļus, kas netika izmaksāti būvuzņēmējam par nekvalitatīvi veiktajiem darbiem.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada
pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste