gerbbmp2020.gada 11.maijā no plkst.15.00 attālinātā režīmā notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Saistošo noteikumu projekti

Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”

ZIŅO: Normunds Audzišs

3. Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

ZIŅO: Normunds Audzišs

5. Par obligātajā izglītības vecumā esošo  bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei

ZIŅO: Normunds Audzišs

 

Informējām, ka sēdes videoieraksts būs publiski pieejams aptuveni 1-2 stundu laikā pēc sēdes.

Tāpat pēc sēdes tiks organizēta videotiešraide Gulbenes novada pašvaldības Facebook.com lapā, kurā domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs skaidros pieņemtos lēmumus.