kartiteGulbenes novada Izglītības pārvalde ir noteikusi kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie 1.-9. klašu skolēni, kuri mācās cita novada skolā un ēdināšanas izdevumu segšanas atbalstu jau nav guvuši no citas pašvaldības, var saņemt Gulbenes novada pašvaldības pārtikas kartes.

Skolēna likumiskajam pārstāvim līdz 2020.gada 1.jūnijam Gulbenes novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapa) kādā no šiem veidiem:

 • papīra formātā Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, speciālajā sūtījumiem paredzētajā pastkastītē;
 • papīra formātā kādā no Gulbenes novada pagasta pārvaldēm;
 • elektroniski nosūtot ieskenētu dokumentu uz e-pastu: .

Jāņem vērā:

 • Gulbenes novada Izglītības pārvalde, saņemot iesniegumu, konstatēs vai izglītojamais varēs pretendēt uz pārtikas kartēm, par to informējot gan telefoniski, gan rakstiski likumiskos pārstāvjus.
 • Katram skolēnam, kurš atbildīs 2020.gada 11.maija ārkārtas domes sēdes lēmumam, tiks piešķirtas 7 pārtikas kartes 10 eiro nominālvērtībā katra par laika periodu no 2020.gada 23.marta līdz 2020.gada 29.maijam.
 • Likumiskais pārstāvis pārtikas kartes varēs izņemt pārtikas karšu izsniegšanas punktos līdz 2020.gada 12.jūnijam.
 • Pārtikas kartes varēs atprečot līdz 2020.gada 12.jūlijam.
 • Tālrunis informācijai: 64497723, Gulbenes novada Izglītības pārvalde.

Pārtikas karšu saņemšanas punkti Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-9. klašu izglītojamajiem, kuri mācās cita novada administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē

N.p.k.

Saņemšanas punkts

Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Atbildīgās personas e-pasts

Atbildīgās personas tālrunis

1.

Beļavas pagasta pārvalde

Līga Magone

29376988

64497602

2.

Daukstu pagasta pārvalde

Ligita Kronīte

64471516

3.

Druvienas pagasta pārvalde

Inese Zvejniece                                               

64430785

4.

Galgauskas pagasta pārvalde

Kristīne Medne

22016690

5.

Gulbenes kultūras centrs

Indra Dreimane

22012287

6.

Jaungulbenes pagasta pārvalde

Dita Laure

20287399

7.

Lejasciema pagasta pārvalde

Daiga Žviriņa

64473664, 26485287

8.

Litenes pagasta pārvalde

Ilze Paidere

29204507

9.

Lizuma pagasta pārvalde

Daiga Deksne

28743839

10.

Līgo pagasta pārvalde

Ilze Brice

64472347

11.

Rankas pamatskola

Valda Kustova

26352510

12.

Rankas PII “Ābelīte”

Aiga Loseva                       

26661549

13.

Stāmerienas pagasta pārvalde

Gunta Zelča

64497632,

m.t. 29156681

14.

Stradu pagasta pārvalde

Andra Apsīte

25632622

 

Pārtikas karti var izmantot tikai Gulbenes novada pašvaldības noteiktajās tirdzniecības vietās:

Teritorija

Komersants

Tirdzniecības vietas

Gulbenes pilsēta

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “top”, Nākotnes iela 6, Gulbene, Gulbenes novads;
 • “mini top”, Rīgas iela 64, Gulbene, Gulbenes novads;
 • “Labais”, O.Kalpaka iela 62, Gulbene, Gulbenes novads;

SIA “RIMI LATVIA”, reģistrācijas numurs 40003053029

 • “Mini RIMI”, Blaumaņa iela 24, Gulbene, Gulbenes novads; sākot no 10.04.2020.

Akciju sabiedrība “RANKAS PIENS”, reģistrācijas numurs 44603001356;

 • “Rankas sieri”, O.Kalpaka iela 29, Gulbene, Gulbenes novads;

Rankas pagasts

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “mini top”, Dzirnavkalns 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LJK”, reģistrācijas numurs 54103090091

 • “KRIKSIS”, “Rēveļi 8”-12, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SINTIJA UN KO”, reģistrācijas numurs 43202002379;

 • “GATVES”, “Gatves 5”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Akciju sabiedrība “RANKAS PIENS”, reģistrācijas numurs 44603001356;

 • “Rīmaļnieks”, “Alfas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Galgauskas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GUSTS”, reģistrācijas numurs 44603001746;

 • “GUSTS”, “Kopmītnes”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads;

Beļavas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVOTI 93", reģistrācijas numurs 44601003155;

 • “AVOTI”, Vienības iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads;

Litenes pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALTA S”, reģistrācijas numurs 43203003460;

 • “Veikals Nr.7”, “Sētas”, Litenes pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kalēji DL”, reģistrācijas numurs 44103071205;

 • Veikals, “Kalēji”, Litenes pagasts, Gulbenes novads;

Stāmerienas pagasts

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība “PRIEDNIEKI”, reģistrācijas numurs 43210012172;

 • “Ozolnieki”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viestiuri S.A.", reģistrācijas numurs 44103113466
 • "Viesturi", Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, Gulbenes novads;
Daukstu pagasts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viestiuri S.A.", reģistrācijas numurs 44103113466
 • "Staro", Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts

Lizuma pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIE KĻAVĀM, reģistrācijas numurs 44103016398;

 • “Vecozoli”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “mini top”, “Putniņi”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARO A.O.”, reģistrācijas numurs 43202005623;

 • Veikals, “Kļavas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Druvienas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARO A.O.”, reģistrācijas numurs 43202005623;

 • Veikals, “Krejotava”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads;

Tirzas pagasts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LKD Avoti”, reģistrācijas numurs 44103123456;

 • Veikals, “Zvirgzdiņi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads;

Lejasciema pagasts

“FIRMA MADARA 89” SIA, reģistrācijas numurs 40003115846;

 • “mini top”, Rīgas iela 19, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARO A.O.”, reģistrācijas numurs 43202005623;

 • Veikals, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRA 93, reģistrācijas numurs 43202001778;

 • “Liepa”, Lejasciems, Lejasciema pagasts;
 • “Gauja”, Lejasciems, Lejasciema pagasts;

SIA “ROŽKOKS”, reģistrācijas numurs 44103028626;

 • “AIGA”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads;

Jaungulbenes pagasts

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIE KĻAVĀM, reģistrācijas numurs 44103016398;

 • “MĀRĪTE”, Lauksaimniecības skola 16, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARKA”, reģistrācijas numurs 44603001708.

 • “UGUNTIŅA”, “Akmensdzirnavas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste