gerbbmp20.-21.maijā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes.

 

 

Tautsaimniecības komiteja

20.05.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0418 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0420 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0315 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 001 0061 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 004 0089 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0221 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0362 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0112, daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0510 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0594 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0164, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0070, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0069, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0293 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0371 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0242, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0382 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0261, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0218, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalna Bierņi” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Kalēju-1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0333 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0332 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0128 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par vienošanoas par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gulbenes pilsētas īpašumam Pamatu iela 2-2

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnaliepiņas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Runči”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunbutāni”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0266 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0164, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu nekustamajam īpašumam “Druvienas pagasta centrs”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0360 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0319 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0309 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0476  lietošanas mērķa maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Kļavu ielā 8 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Podiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Ozolu ielā 6A pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0181, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Atvari” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Elstes”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

20.05.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par L.S. reģ dz.jaut.risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par V.V. reģistrēšanu dz. jaut. ris.reģ.

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par D.K. reģistrēšanu dz. jaut. ris.reģ.

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par D.B. reģistrēšanu dz. jaut. ris.reģ.

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par dzīvokļa Šķieneri 8-4, Šķieneri, Stradu pag., izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene. izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-32, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa Skolas iela 1A-29, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-2, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Litenes iela 19-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-20, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Viestura iela 29-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par soc.dzīvokļa Nr.18 Blomīte īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par soc.dzīvokļa Nr.9 Blomīte īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa Jaunzemi 1 Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa Pabērži 4, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa Dārza iela 1-3, Daukstu pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa Gulbīšu internāts, Jaungulbenes pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par īres līguma pagarināšanu L.Kravale

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa Lauksaim.Skola 10-7, Rankas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par īres līguma pagarināšanu L.Ecētāja

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa Šķieneri 8-13, Stradu pag. īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa Ceļmalas 1-14, Stradu pag. īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa Stāķi 3-1, Stradu pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvokļa "Virānes skola"-1, Tirzas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par izslēgšanu no dz. jaut. risināšanas reģ

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros

ZIŅO: Jānis Antaņevičs

Publiska skatāms tikai 37.darba kārtības jautājums. Pārējie  jautājumi tiks izskatīti komitejas slēgtajā daļā.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

20.05.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Renāra Biezā atbrīvošanu no Gulbenes novada  jauniešu centra “Bāze” vadītāja amata

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

3. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Aktīvo senioru izrāviens” realizēšanai  programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerību KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

4. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta  “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas  ieviešanai skolā” realizēšanai programmā “Erasmus+”

ZIŅO: Lauris Šķenders

5. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Ready to innovate: Maths&Sports4all” (“Gatavi inovācijai: matemātika un sports visiem”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”

ZIŅO: Lauris Šķenders

6. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Brīvprātīgā darba projekta “Ļauj skanēt!” realizēšanai programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

ZIŅO: Lauris Šķenders

7. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu strukturētā dialoga/jaunatnes dialoga projekta “Līdzdalības karuselis” realizēšanai programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

ZIŅO: Lauris Šķenders

8. Par projekta „Iedvesmas cēliens amatiermākslā” atbalstīšanu  un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Gundega Ķikuste

9. Par projekta “Stāmerienas pils romantisma meistarklases”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Edīte Siļķēna

10. Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

11. Par Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

12. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

13. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

14. Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

15. Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

16. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

17. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

Darba kārtība

Finanšu komiteja

21.05.2020. plkst.9.30 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

ZIŅO: Anita Rauza

3. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam 5.daļas SAM 5.6.2. grozījumiem

ZIŅO: Normunds Audzišs

4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības  Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs