metu izvert

Gulbenes novada pašvaldības žūrijas komisija 18.maijā uzsāka sešu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu Gulbīšu parka atjaunošanas metu konkursa ietvaros. Paredzams, ka rezultāti taps zināmi līdz maija beigām. Pirmo trīs godalgu ieguvēji saņems naudas balvas kopumā 7000 eiro vērtībā, attiecīgi 4000 eiro par 1.vietu, 2000 eiro par 2.vietu un 1000 eiro par 3.vietu.

2019.gada nogalē Gulbenes novada pašvaldība izsludināja metu konkursu “Meta izstrāde Gulbīšu parka atjaunošanai Rīgas ielā 46B, Gulbenē” ar mērķi iegūt arhitektoniski, ainaviski un funkcionāli pārdomātas idejas, lai veidotu Gulbīšu parku kā rekreācijas, atpūtas un pasākumu vietu, vienlaikus nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Meta izstrādātājiem bija jāpiedāvā priekšlikumi Gulbīšu parka daudzfunkcionālai izmantošanai, paredzot tā izmantošanu gan ikdienā, gan arī kā publisku pasākumu norises vietu. Parka telpiskās attīstības vīzijā Gulbenes pilsētas tēla un tā atpazīstamības veidošanai jāizmanto “gulbja” tēma, kā arī jāparedz saglabāt esošās Gulbju skulptūras kā parka centrālo objektu.

Tāpat parka metā bija jāiekļauj šādi elementi un risinājumi:

 • strūklaka (iespējama gan jaunas izveide, gan esošās atjaunošana/pārbūve);
 • bērnu rotaļu laukums vai atrakciju elementi atbilstoši stilistikai;
 • skatuve brīvdabas pasākumu rīkošanai (piemēram, brīvdabas kino vakari, pilsētas svētku aktivitātes, koncerti, u.c.).
 • vienota, mūsdienīga apgaismojuma sistēma, kas iederas kopējā stilā;
 • dzeramā ūdens brīvkrāns;
 • elektrības uzlādes punkts (mobilajiem telefoniem un/vai skūteriem, elektrovelosipēdiem);
 • ērts un funkcionāls celiņu tīkls, ko iespējams kopt mehanizēti;
 • vienotajai koncepcijai un stilistikai atbilstoši soliņi, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes, informatīvās norādes;
 • sabiedriskā tualete (ekspluatējama arī ziemas apstākļos).

Parks jāplāno pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp redzes un dzirdes invalīdiem, ieplānojot nobrauktuves ratiņiem, nodrošinot atbilstošu ietvju un celiņu platumu.

Metu konkursa piedāvājumu novērtēšanu veic ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem apstiprināta metu konkursa žūrijas komisija šādā sastāvā:

 • Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;
 • Lienīte Reinsone, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore;
 • Gints Āboliņš, Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
 • Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;
 • Anita Deksne, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste;
 • Sandra Dikmane, Gulbenes Mākslas skolas direktore;
 • Normunds Mazūrs, Gulbenes novada domes deputāts;
 • Ligita Miezīte, Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja;
 • Inga Nagle, Gulbenes novada iedzīvotāja;
 • Daila Putniņa, Gulbenes novada būvvaldes galvenā arhitekte – Gulbenes novada būvvaldes vadītāja vietniece;
 • Ligita Silkāne, arhitekte;
 • Līga Šķepaste, arhitekte;
 • Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte;
 • Sanita Mickeviča, Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja.

Gulbenes novada pašvaldība mērķtiecīgi virzās uz Gulbenes pilsētvides sakārtošanu, ieviešot ar vien vairāk ielu apstādījumus un vides objektus, labiekārtojot Spārītes parka daļu, kā arī turpinot uzturēt pilsētas teritoriju allaž tīru un sakoptu. Un šis Gulbīšu parka atjaunošanas metu konkurss ir vēl viens solis ceļā uz mērķi.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste