gerbbmp2020.gada 21.maijā plkst.9.00 attālinātā režīmā notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu  izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

ZIŅO: Normunds Audzišs