unnamed2020.gada 21.maija Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par valsts budžeta dotācijas izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā. Saskaņā ar pieņemto lēmumu aprīlī un maijā saņemtā valsts budžeta dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, tiks izlietota Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-9. klases skolēnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas. Līdz ar to šajos apstākļos papildus atbalstu saņems 550 skolēni no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Tā kā pašvaldība var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai citu ēdiena piegādes veidu, tad pēc pašvaldības administrācijas un Gulbenes novada Izglītības pārvaldes veiktās analīzes par visdrošāko un atbilstošāko palīdzības veidu šī brīža situācijā noteiktajām izglītojamo kategorijām, kam pašvaldība drīkst tērēt valsts budžeta dotācijas, ir noteikts pārtikas pakas piegāde bērna ģimenei – divas pakas vienam bērnam.

Valsts budžeta dotācijas 1.-4. klases izglītojamo brīvpusdienām šajā gadā ir noteikta 0,71 eiro mācību dienā vienam izglītojamajam, kas kopumā vienā mācību gada mēnesī Gulbenes novada pašvaldībai ir aptuveni 9500 eiro apmērā.

Pēc Gulbenes novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas izglītojamie, kas deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā un nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, 1.-4. Klašu grupā ir aptuveni 260, savukārt 5.-9.klašu grupā – aptuveni 290.

Plānots, ka pārtikas paka tiks komplektēta ilgstošai glabāšanai istabas temperatūrā no pārtikas produktiem, kas ir izvēlēti pēc 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 un Gulbenes novada pašvaldības pārtikas produktu iepirkuma izglītības iestādēm. Vienas pakas satura vērtība ir 17,04 eiro apmērā ar PVN.

Komplektējot pārtikas paku ilgstošai glabāšanai telpas temperatūrā, nav iespējams iekļaut piena produktus, gaļas produktus, dārzeņus (svaigus, saldētus) un maizi.

Nr.

Produkta nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Eļļa, augu (rapšu)

kg

1,00

2.

Kukurūzas pārslas (kellogsi)

kg

1,00

3.

Cukurs

kg

1,00

4.

Milti, kviešu

kg

2,00

5.

Manna

kg

1,00

6.

Rīss (parboleid)

kg

1,00

7.

Putraimi, miežu vai grūbas

kg

1,00

8.

Griķi

kg

1,00

9.

Makaroni, dažādi veidi (2pac.)

kg

0,80

10.

Iebiezināts piens ar cukuru

gb

1

11.

Zaļie zirnīši, konservēti

gb

1

12.

Kartupeļu ciete,0,4

gb

1

13.

Tēja, zāļu (20)

pac.

1

14.

Ievārījums, dažādu ogu

kg

0,90

Pārtikas pakas tiks sagatavotas un ģimenes maija beigās vai jūnija sākumā tiks uzaicinātas saņemt tās atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto.

Iepriekš lēmumu par valsts budžeta dotācijas izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā nebija iespējams pieņemt, jo netika saņemti skaidrojumi no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tā kā tagad jautājumi un neskaidrības ir atrisinātas, tad ir iespējams papildus atbalsts augstākminēto skolēnu grupām.

Šī Gulbenes novada domes lēmuma regulējums neattiecas uz speciālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, jo attiecībā uz šiem skolēniem Gulbenes novada dome jau ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu vai arī uz tiem attiecas tās pašvaldības pieņemtie lēmumi, kuras administratīvajā teritorijā atrodas izglītības iestāde, kurā izglītojamais mācās.

Lēmums

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste