Drukāt

2020.gada 30.aprīlī Gulbenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Sveķu pamatskolas izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tiek noteikta šāda kārtība, kādā Sveķu pamatskola izglītojamajiem nodrošina ēdināšanas pakalpojumu:

Gulbenes novada domes lēmums Nr. GND/2020/143 (prot.Nr.9, 144.§ )