2020.gada 21.maijā norisinājās Gulbenes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par valsts budžeta dotācijas izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā.