gerbbmp2020.gada 27.maijā plkst.11.00 norisināsies Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Darba kārtība

1. Izglītības,kultūras un sporta komiteja nr. 2020-IKS-3 darba kārtība 27.05.2020

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Gulbenes novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā

ZIŅO: Anatolijs Savickis