Linda

2020.gada 27.maija Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā tika skatīts jautājums par Gulbenes novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā. Konkursam kopumā pieteicās 9 pretendenti, savukārt uz pārrunāt tika aicināti 5. Atklāta konkursa pretendentu atlases vērtēšanas komisija par atbilstošāko atzina Lindu Ūdri-Rizgu, kura komitejā iepazīstināja deputātus ar sevi, kā arī prezentēja savu redzējumu par Gulbenes novada vidusskolas attīstību, nepazaudējot jau esošās vērtības.

Pēc sarunas un jautājumiem komitejas deputāti nolēma virzīt Lindas Ūdres-Rizgas kandidatūru apstiprināšanai domes sēdē Gulbenes novada vidusskolas direktora amatā. Ja arī 28.maija domes sēdē deputāti nobalsos par, tad Linda Ūdre-Rizga amatā stāsies 2020.gada 1.augustā.

Apvienojot divas spēcīgas Gulbenes novada skolas – Gulbenes novada valsts ģimnāziju un Gulbenes 2.vidusskolu – no 1.augusta darbu sāks jauna vēl spēcīgāka skola – Gulbenes novada vidusskola. Jaunais vidusskolas modelis ļaus izvēlēties katra skolēna vēlmēm un nākotnes plāniem atbilstošus padziļinātos mācību priekšmetus un specializētos kursus. Līdz ar to katrs skolēns varēs veido savu nākotni pats.

Informācija par pieteikšanos mācībām Gulbenes novada vidusskolā:

Aicinām sekot Gulbenes novada vidusskolas Facebook.com lapai, kurā tiks publicēta visa aktuālā informācija par skolas piedāvājumu, organizāciju un  jaunumiem.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste