starteris20

Gulbenes novada pašvaldība organizē konkursu “Starteris” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Īstenojot projektu konkursu, pašvaldība mērķtiecīgi vēlas veicināt novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 30.06.2020.

Ikviens iedzīvotājs, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, vai komersants, kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 15 000EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības ideju realizēšanai vai attīstīšanai.

2020.gadā grantu konkursa kopējais budžets apstiprināts 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā, paredzot atbalstu vienas idejas autoram līdz 5000 EUR, lai 12 mēnešu periodā īstenotu ideju un veicinātu jaunu preču, pakalpojumu piedāvājumu novada administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši pieejamā finansējuma apjomiem, paredzēti ne vairāk kā 3 konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju, zvanot 64474920 vai rakstot uz e-pastu: .

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ŠEIT.

Liena Kazāka,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja