sssooo4

5.jūnijā Gulbīšu parka atjaunošanas metu konkursa dalībnieku devīžu atšifrēšanas sanāksmē, ņemot vērā žūrijas komisijas vērtējumu, par uzvarētāju tika atzīts mets ar devīzi “SSSOOO”, kura autors ir SIA “DJA”. Pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 4000 eiro un tiks aicināts piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

 

Metu konkursa "Meta izstrāde Gulbīšu parka atjaunošanai Rīgas ielā 46B, Gulbenē" godalgoto vietu ieguvēji:

  • 1.vieta - mets ar devīzi “SSSOOO”, autors SIA “DJA”, balvā 4000 eiro. Orientējošās būvdarbu izmaksas – 832 000 eiro bez PVN.
  • 2.vieta – mets ar devīzi “GGVBM”, autors SIA “ALPS ainavu darbnīca” sadarbībā ar SIA “Lauder Architects”, balvā 2000 eiro. Orientējošās būvdarbu izmaksas – 910 000 eiro bez PVN.
  • 3.vieta – mets ar devīzi “GULBJU EZERS”, autors SIA “RUUME arhitekti”, balvā 1000 eiro. Orientējošās būvdarbu izmaksas – 750 000 eiro bez PVN.

Godalgoto vietu metus var aplūkot ŠEIT.

sssooo5

Foto: Metu konkursa laureāti. No kreisās: Ilze Rukšāne (SIA “ALPS ainavu darbnīca” sadarbībā ar SIA “Lauder Architects”, Didzis Jaunzems (SIA "DJA"), Mārtiņš Rusiņš (SIA “RUUME arhitekti”)

Pēc rezultātu paziņošanas laureāti, aplūkojot viens otra iesniegtos darbus, atzina, ka pirms meta izstrādes rūpīgi iepazinās ar esošo situāciju un aptaujāja vietējos iedzīvotājus, kurus izdevās satikt klātienē Gulbīšu parka apskates laikā.

sssooo6

Gulbenes novada pašvaldība izvērtēs finanšu plūsmu un laika grafiku, kādā būtu iespējams īstenot Gulbīša parka rekonstrukciju. Jāpiebilst, ka atkāpes no skicē iecerētā ir pieļaujamas.

Fragmenti no meta ar devīzi "SSSOOO"

sssooo1

sssooo2

sssooo3

sssooo

Konkursa ietvaros kopumā tika saņemti 6 meti. Tos izvērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija gan pašvaldības vadība, gan deputāti, gan speciālisti, gan arhitekti.

Metu konkurss tika rīkots ar mērķi iegūt arhitektoniski, ainaviski un funkcionāli pārdomātas idejas, lai veidotu Gulbīšu parku kā rekreācijas, atpūtas un pasākumu vietu, vienlaikus nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Meta izstrādātājiem bija jāpiedāvā priekšlikumi Gulbīšu parka daudzfunkcionālai izmantošanai, paredzot tā izmantošanu gan ikdienā, gan arī kā publisku pasākumu norises vietu. Parka telpiskās attīstības vīzijā Gulbenes pilsētas tēla un tā atpazīstamības veidošanai jāizmanto “gulbja” tēma, kā arī jāparedz saglabāt esošās Gulbju skulptūras kā parka centrālo objektu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste