gerbbmp17.-18.jūnijā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes.

Tautsaimniecības komiteja

17.06.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Tautsaimniecības komitejas darba kārtības apstiprināšana.

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0185 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0320 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0509 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0412 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0053 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0054 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0063 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Pārslas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0249 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0137 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0361 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0258 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0093, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Puriņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0147 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0206 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0400 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0358 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0524 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0226 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma "Āžu HES-Galgauskas robeža" nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 – 30, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Lejaslielsāvas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 9A-1, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 9A-2, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0321 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 001 0047 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalna ūdenstornis” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par zemes vienības Galgauskas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5056 003 0121 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Pinkas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rūķīši” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 19A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2 – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 18, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs FZ768), atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 22-4, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes vienības Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0370 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silavu krasts” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 - 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Pļaviņas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 12, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Kosmoss-1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

59. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

60. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

61. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

62. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

63. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Vidus ielā 54, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

64. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0249 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

65. Par izmaiņām Tūrisma komisijas sastāvā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

17.06.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

17.06.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

1. Izglītības,kultūras un sporta komiteja nr. 2020-IKS-4 darba kārtība 17.06.2020

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Piedzīvojums ar sevi un Tevi!” realizēšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām  “Ģimenei draudzīgas vides v

ZIŅO: Lauris Šķenders

3. Par Lejasciema vidusskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Ineta Maltavniece

4. Par iekšējā normatīvā akta “Stipendijas  piešķiršanas noteikumi studējošiem” apstiprināšanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

5. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada  stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

6. Par Lidijas Ķeķeres atbrīvošanu no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores amata

ZIŅO: Vita Ķikuste

7. Par Ineses Ubagas atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata

ZIŅO: Vita Ķikuste

8. Par Gulbenes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

Darba kārtība

Finanšu komiteja

18.06.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Simona Sniķe

3. Par Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par galvojuma sniegšanu SIA “Gulbenes nami”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

5. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

6. Par “Ietves izbūves pie Stāķu pamatskolas” īstenošanu un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Andis Caunītis

7. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Andis Caunītis

8. Par iekšējā normatīvā akta “Stipendijas  piešķiršanas noteikumi studējošiem” apstiprināšanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

9. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada  stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

10. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar SIA A.S.I.M.

ZIŅO: Sanita Mickeviča