Gerbonis mazsGulbenes novada domes sēde notiks 30.jūnijā pulksten 9.00.

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0185 iznomāšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0320 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0053 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0054 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0063 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0249 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0137 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0361 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0258 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0093, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0147 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0206 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0524 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0226 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0321 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0358 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 001 0047 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes vienības Galgauskas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5056 003 0121 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0249 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par ēkas Skolas iela 2, Litene, Litenes pagasts, nedzīvojamo telpu nomas izsoli

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0509 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0412 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0400 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes vienības Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0370 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 9A-1, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 – 30, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 9A-2, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 22-4, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silavu krasts” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs FZ768), atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma "Āžu HES-Galgauskas robeža" nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Pārslas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Puriņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalna ūdenstornis” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Lejaslielsāvas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Pinkas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Kosmoss-1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Pļaviņas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Latiņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Runči” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rūķīši” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 19A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2 – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 18, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 - 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 12, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 3, Gulbene, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par nekustamā īpašuma “Gaujas 7”, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Rita Cinkuse

59. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

60. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

61. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

62. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

63. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

64. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

65. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

66. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Latvasu lauks”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

67. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

68. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

69. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

70. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Vidus ielā 54, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

71. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Poga” un “Selgas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

72. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Aizupieši”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

73. Par Lizuma pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0242 sadalīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

74. Par telpu grupas adreses Rīgas iela 39 – 62, Gulbene, Gulbenes novads, piešķiršanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

75. Par servitūta ceļa nodibināšanu nekustamajā īpašumā Daukstu pagastā ar nosaukumu  “Vecmelderi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

76. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu dzīvojamā mājā Skolas iela 3, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Gunārs Ciglis

77. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

78. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Piedzīvojums ar sevi un Tevi!” realizēšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām  “Ģimenei draudzīgas vides v

ZIŅO: Normunds Audzišs

79. Par Lejasciema vidusskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

80. Par iekšējā normatīvā akta “Stipendijas  piešķiršanas noteikumi studējošiem” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

81. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada  stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

82. Par Gulbenes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

83. Par Lidijas Ķeķeres atbrīvošanu no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores amata

ZIŅO: Normunds Audzišs

84. Par Ineses Ubagas atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata

ZIŅO: Normunds Audzišs

85. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim

ZIŅO: Normunds Audzišs

86. Par izmaiņām Tūrisma komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

87. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

88. Par Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

89. Par galvojuma sniegšanu SIA “Gulbenes nami”

ZIŅO: Normunds Audzišs

90. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

91. Par “Ietves izbūves pie Stāķu pamatskolas” īstenošanu un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Normunds Audzišs

92. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Pašvaldības autoceļa “Siltais- Ušuri” atjaunošana Līgo pagastā, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Normunds Audzišs

93. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Baložu ielas, Gulbenē, pārbūve ”

ZIŅO: Normunds Audzišs

94. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumā Nr. GND/2020/38

ZIŅO: Normunds Audzišs

95. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

96. Par Gulbenes novada pašvaldības dalības projektā “Selfijs ar senioru” Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursa ietvaros atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par D.D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par S.B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 68A-1, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-11, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-22, Gulbenē izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa ielā 13-5, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 5 k-5-9, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa Viestura iela 39-7, Gulbene. īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-31, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa Ābeļu iela 5-5, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO:

109. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 46-40, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par dzīvokļa Miera iela 1B-3, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

116. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-20, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

117. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

118. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

119. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

120. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-51, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

121. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

122. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

123. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-3, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

124. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

125. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-18, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

126. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

127. Par dzīvokļa “Pamatskola”-2, Beļava, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

128. Par dzīvokļa „Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

129. Par dzīvokļa „Mežotnes 1”-4, Sverberģis, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

130. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

131. Par dzīvojamās mājas „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

132. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-4, Litene, Litenes pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

133. Par dzīvokļa Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

134. Par dzīvokļa "Pededze"-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

135. Par dzīvokļa "Tirzmalas"-1, Tirza, Tirzas pag,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

136. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

137. Par dzīvojamās telpas O.Kalpaka ielā 88-2, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

138. Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 5-10, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

139. Par dzīvokļa “Pamatskola”-3, Beļava, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

140. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs