18.jūnijā Gulbenes novadā notika pašvaldības darbinieku, skolu pārstāvju un izglītības speciālistu seminārs/mācības, kurās kopumā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki. Mācības bija veltītas remigrācijas jautājumam – par to, kā mēs varam veicināt remigrāciju un kādu atbalstu spējam sniegt pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm, kas ir atgriezušās no ārvalstīm un apmetušies uz dzīvi Gulbenes novadā.
Pirmajā daļā uzklausījām Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces Dainas Gross pētījuma prezentāciju “Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā”. Šeit lielāks uzsvars tika likts par to, kā jūtas bērni, vecāki un ģimenes, kas ir atgriezušās uz dzīvi Latvijā, kāda veida atbalsts būtu jāsniedz bērniem, lai viņi pēc iespējas efektīvāk pielāgotos jaunajiem apstākļiem. Neskatoties uz to, ka ģimenes, kas atgriežas, zina par Latviju pietiekami daudz – vidi, sociālo stāvokli, kultūru un citas lietas, šiem cilvēkiem ir kultūršoks, jo viņi parasti ir pieraduši pie citām ikdienas realitātēm. Tieši tāpēc viņus ir īpaši jāatbalsta un jāpalīdz tikt pāri grūtībām – gan praktiskām lietām kā dzīvošana, darbs, skola u.c., gan valodas jautājumiem.

Diiksalas 16

Diiksalas 22

Diiksalas 27

Diiksalas 37


Otrajā daļā moderatora Viļa Brūvera vadībā mācību dalībnieki diskutēja par tēmu “Kā mēs varam sekmēt remigrāciju, atbalstīt atbraukušos un sekmēt pašvaldības iedzīvotāju lojalitāti?” Diskusija tika organizēta pēc pasaules kafejnīcas principa un tā notika 5 blokos: izglītība, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, mājokļa jautājums un citi jautājumi, kas šoreiz tika vērsti uz socializācijas pusi. Diskusijas bija spraigas, aizraujošas un dinamiskas, tika ģenerēti vairāki desmiti ideju, no kurām daļu varam realizēt jau tagad. Nozīmīgākās atziņas:
• būtu lieliski, ja remigrantu ģimenēm varētu nodrošināt mentora palīdzību, kurš pirmajos mēnešos palīdz iedzīvoties Gulbenē;
• pašvaldība varētu vairāk pievērsties brīvo darba vietu popularizēšanai Gulbenes novada uzņēmumos;
• būtu jāveicina latviešu valodas apgūšanas rīku attīstība;
• jāsniedz informatīvs atbalsts gan iebraucējiem, gan vietējiem, kur vienā mājaslapā būtu pieejama informācija par dažādām jomām – uzņēmējdarbība, nodarbinātība, izglītība, mājoklis, sociālie jautājumi.
Aktivitāte notika saskaņā ar vienošanos Nr.1.15/35 par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.


Lauris Šķenders