Domes vadība

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis 20. oktobrī Rīgā apmeklēs biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” sanāksmi, bet 21. oktobrī tiksies ar basketbola treneri no Amerikas. Tāpat A.Apinītis 21. un 22. oktobrī piedalīsies domes komiteju sēdēs.

23. oktobrī priekšsēdētājs dosies uz Priekuļiem, kur notiks Novadu diena. Tiks diskutēts par patvēruma meklētājiem, par pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, investoriem, organizācijām, par novada attīstību ietekmējošiem faktoriem, par izglītības sistēmas attīstību. Nedēļas nogalē priekšsēdētājs piedalīsies Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēlēs.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis šonedēļ strādās pie jautājuma par Gulbenes novada bāriņtiesu darbu, bet 21. oktobrī vadīs Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdi.

Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika 21. oktobrī dosies darba jautājumos uz Rīgu, bet 23. oktobrī Priekuļos piedalīsies Novadu dienu plenārsēdē.

Kultūra

22. oktobrī Gulbenes kultūras centrā norisināsies Gulbenes novada kultūras darbinieku forums. Tiks diskutēts par kultūrpolitiku Gulbenes novadā un nozares stratēģiju.

20. un 21. oktobrī 14 Gulbenes novada bibliotēkas apmeklēs Kultūras ministrijas akreditācijas komisija. Tiks vērtēta atbilstība vietējās nozīmes bibliotēkas statusam. 20. oktobrī Gulbenes novada bibliotēkā viesosies žurnālists Imants Liepiņš. Bibliotēka organizēs datorapmācības senioriem. Ir nokomplektētas 11 grupas Jaungulbenē, Krapā, Strados, Stāķos, Stāmerienā, Gulbenē.

21. oktobrī Gulbenes novada koru vadītāji dosies uz Alūksni.

Tiek plānots 2016. gada pasākumu kalendārs.

Sociālais darbs

23. oktobrī Gulbenes novada sociālā dienesta pārstāvji piedalīsies sociālo dienestu apvienības sanāksmē, kur tiks diskutēts par sociālo dienestu un bāriņtiesu sadarbību.

Izglītība

20. oktobrī Gulbenes novadā pieredzes apmaiņā ieradīsies Balvu novada izglītības iestāžu direktori. Apmeklēs arī Lizuma pagastu. 20. oktobrī tiks apmeklēts Druvienas pagasts, kur 2016. gada jūnijā notiks Līgo pasākums, un Jaungulbenes pagastu, kur 2016. gada augustā notiks sestie Gulbenes novada svētki. 23. oktobrī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā norisināsies kursi par bērnu tiesību aizsardzību. 24. oktobrī Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādi “Auseklītis” pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros apmeklēs Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagogi. 24. oktobrī Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” noslēgsies kursi pedagogiem “Gadalaiku cikls”. Tajos piedalās arī skolotāji no Balvu novada.

Jaunatnes lietas

21. oktobrī Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” sadarbībā ar biedrību “Sateka” norisināsies seminārs par brīvprātīgā darba organizēšanu.

Projekti, attīstība

Turpinās Baložu ielas rekonstrukcija Gulbenē. Lai novērstu putekļu rašanos, būvnieki cenšas regulāri laistīt ielu. Ir uzsākta kanalizācijas izbūve.

Stāmerienas stacijas jumta rekonstrukcijas projekts ir iesniegts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā atzinuma sniegšanai. Plānots šonedēļ noslēgt līgumu ar būvdarbu veicēju. 20. oktobrī Tirzā notiks tikšanās ar būvdarbu veicēju par iekšējo inženiertīklu izbūvi un apkures sistēmas pievada izbūvi Tirzas pamatskolas „Skoliņas” telpās. Savukārt 21. oktobrī VRAA eksperti pārbaudīs projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā”.

Iepirkumi

Izvērtēts iepirkums par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu Beļavas pagastā, Ozolkalnā, Saules ielā 8. Sagatavots līgums parakstīšanai. Savukārt iepirkums par mūzikas instrumentu piegādi Gulbenes Mūzikas skolai ir izvērtēšanas procesā. Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija 5 lauku ceļu rekonstrukcijai. Plāno izsludināt iepirkumu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mikroautobusa iegādei.

Pilsētā

Gulbenes labiekārtošanas iestāde sausā laika dēļ laista jauniestādītos kociņus. Pilsētas pārvalde turpina remontēt dzīvojamo fondu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste