Ista vizitkarteJūlijā  tiks uzsāktas projekta "Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde" aktivitātes. No 8. līdz 15.jūlijam  piecos novada ezeros: Stāmerienas, Augulienas, Lazdaga, Kaļņa, Mezīša ezerā un Pededzes upē speciālisti  veiks ūdenstilpju  izpēti (zivis, augi, ūdens sastāvs utt.), lai pēc tam pašvaldībai sniegtu rekomendācijas ūdeņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas uzlabošanā un darbības plānošanā.  Kā viena no projekta aktivitātēm būs publisko  apspriešanu organizēšana. Tās notiks četrās vietās:

* 8.jūlijs 9:00 Stāmerienas ezers (tikšanās kuģīša piestātnes vietā pie baznīcas)

* 9.jūlijs 9:00 Augulienas ezers (tikšanās stāvlaukumā pie ezera)

* 14.jūlijs 9:00 - Kaļņa ezers (sarunas arī par Lazdaga un Mezīša ezeriem) (tikšanās Latvijas valsts mežu atpūtas vietā)

* 15. jūlijs 9:00 Pededzes upe (tikšanās Litenes muižas teritorijā pie upes)

Apspriežu laikā iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli, novērojumus un ieteikumus ezeru apsaimniekošanas uzlabošanai Gulbenes novadā. Laipni aicināti!

Logo zivjufonds

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste