Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas Solidaritātes korpuss projekta “Stronger together 2”, Nr.2020-1-LV02-ESC11-002970, ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai trīs brīvprātīgajiem jauniešiem.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 30.jūlijam plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes 1.pimsskolas izglītības iestādes projekta koordinatore Lāsma Lapkaša, e-pasts: , tālr.29464716.

Ar Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu Nr.GND/2020/307 (protokols Nr.13, 20.p) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.