Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa vēstuli par to, ka ir izbeigta uzsāktā lietvedība par iespējamu izdarītu administratīvo pārkāpumu sakarā ar 2020.gada 29.aprīlī klātienē notikušo Gulbenes novada kultūras darbinieku semināru Gulbenes kultūras centrā. Lēmums pieņemts 2020.gada 1.jūlijā, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239. panta 1. daļu.