Gerbonis mazsŅemot vērā pieaugušo ar Covid-19 inficējušos skaitu Gulbenes novadā, Gulbenes novada pašvaldība ar domes priekšsēdētāja Normunda Audziša 2020.gada 28.jūlijā izdoto rīkojumu vismaz uz turpmākajām divām nedēļām, no 2020.gada 29.jūlija līdz 12.augustam, nosaka stingrākus ierobežojumus slimības izplatības ierobežošanai Gulbenes novadā.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz 2020.gada 27.jūlijā sasaukto Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sanāksmi un Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu rekomendācijām par turpmāko rīcību.

Tā kā līdz jaunajam mācību gadam ir atlicis nedaudz vairāk kā viens mēnesis, Gulbenes novada pašvaldība uzskata par nepieciešamu rīkoties atbildīgi, jau tagad pieņemot stingrākus ierobežojumus, lai nepieļautu nekontrolētu slimības izplatīšanos, bez iespējas identificēt inficēto kontaktpersonas, kas apdraudētu mācību norisi skolās klātienē no 1.septembra.

Ierobežojumi nozīmē to, ka:

 1. Tiek slēgtas pašvaldības iestādes apmeklētājiem klātienē, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, kurās darbosies dežūrgrupas. Tās atļauts apmeklēt tikai tiem vecākiem un viņu bērniem, kuri var apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar vīrusa nēsātāju, kā arī gadījumos, ja vecākiem nav citu iespēju bērna pieskatīšanai.
 2. Gulbenes novada sociālais dienests klientus apkalpos pēc iepriekšēja pieraksta, neveicot tiešu kontaktu ar klientu, tajā pašā laikā sniedzot vajadzīgo palīdzību/konsultāciju. Iespēju robežās lūdzam ar sociālā dienesta darbiniekiem sazināties elektroniski vai, zvanot uz norādītājiem kontakttālruņiem ŠEIT.
 3. Saziņa ar Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļu rīkojuma darbības laikā:
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijām lūdzam pieteikties pa tālruņiem 26847149, 64473254 vai e- pastu: .
 • Atkārtotiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem lūdzam sūtīt pieprasījumu, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

4. Apmeklētājiem tiek slēgti arī Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes centri, aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un tūrisma objekti, bibliotēkas, muzeji, kultūrvēsturiskā mantoja centri un ekspozīcijas, kultūras un tautas nami, sporta centrs un sporta zāles;

Pašvaldībai adresētos iesniegumus/dokumentus šajā laikā aicinām nosūtīt elektroniski uz e-pastu: vai nogādāt tos papīra veidā speciālajās pastkastītēs pie pašvaldības administrācijas vai pagastu pārvalžu ēkām.

Saziņai ar pašvaldības speciālistiem/iestādēm lūdzam izmantot e-pastu vai tālruni. Visa iestāžu kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

5. Norēķinus par pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem klātienē rīkojuma darbības laikā veikt nebūs iespējams – kase būs slēgta;

6. Pašvaldības kapitālsabiedrības apmeklētājiem klātienē būs slēgtas:

 • SIA “ALBA” kontaktinformācija ŠEIT.
 • SIA “Gulbenes nami” kontaktinformācija ŠEIT.

7. Tiek atcelti/pārcelti visi pašvaldības iestāžu/struktūrvienību organizētie kultūras, sporta un citi publiskie pasākumi;

8. Tiek atceltas visas Gulbenes novada pašvaldības organizētās interešu izglītības un amatiermākslas norises – treniņi, sacensības, nodarbības, mēģinājumi, nometnes.

Gulbenes novada pašvaldība aicina arī citas Gulbenes novadā esošās iestādes un uzņēmumus izvērtēt nepieciešamību veikt klientu apkalpošanu klātienē turpmākās divas nedēļas.

Tāpat aicinām citus publisko kultūras, sporta, atpūtas, izglītojošo u.c. pasākumu/konferenču/semināru rīkotājus izvērtēt norises rīkošanas nepieciešamību Gulbenes novadā attiecīgajā laika periodā.

Aicinām ikvienu Gulbenes novada iedzīvotāju:

 • Ieturēt distanci;
 • Regulāri mazgāt un dezinficēt rokas;
 • Bez īpašas vajadzības neapmeklēt sabiedriskas vietas un nepulcēties;
 • Lietot mobilo lietotni “Apturi Covid”;
 • Sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības sociālo dienestu, ja atrodaties pašizolācijā, karantīnā vai infekcijas riska grupā un Jums nav citu iespēju pārtikas un pirmās nepieciešamības preču sarūpēšanai.

Atgādinām!

Gulbenes slimnīcas administrācijas ēkā, Upes ielā 1, joprojām darbojas Covid-19 analīžu nodošanas punkts, kur, pēc iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti var veikt valsts apmaksātas analīzes, ja radušās aizdomas par saslimšanu (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes vai esat bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 slimnieku). Kontaktinformācija: t.8303.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste