Logo ALBA horizSabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” atgādina visiem klientiem, ka ūdens skaitītāja rādījumi ir jāiesniedz katru mēnesi no 22. līdz 26.datumam.

Ūdens skaitītāja rādījumus var nodot elektroniskā veidā:

Iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītāji, rādījumi nav jānolasa un jāiesniedz, Sabiedrība katru mēnesi pati veic rādījumu nolasīšanu.

SIA “ALBA”