DEGulbenes novada pašvaldība informē, ka turpmāk zvērināta notāra pakalpojumus Gulbenes novada Gulbenes pilsētā sniegs zvērināta notāre Dace Elksne.

Zvērinātas notāres Daces Elksnes pakalpojumus varēs saņemt trešdienās pulkst.9:00-18:00 Ābeļu ielā 8, Gulbenē. Pakalpojumus var pieteikt, zvanot uz tālruni 64382044 vai 26574567, vai elektroniskajā vidē tīmekļvietnē www.latvijasnotars.lv.

Gulbenes novada pašvaldība papildus informē, ka zvērināta notāra pakalpojumus var saņemt arī attālināti. Informāciju par zvērināta notāra attālināta pakalpojuma saņemšanas kārtību var iegūt tīmekļvietnē www.latvijasnotars.lv vai vēršoties pie attiecīga zvērināta notāra.