spaGulbenes novada pašvaldība 2018.gada nogalē uzsāka sarunu ar iedzīvotājiem par Gulbenes pilsētas vēsturiskajiem parkiem, to pašreizējo izmantošanu un iespējām attīstīt, padarot tos pievilcīgākus apmeklētājiem. Turpinot iesākto, aicinām ikvienu, kurš vēlas iesaistīties Spārītes parka attīstības plānošanā, 2020.gada 9.septembrī plkst.17.30 piedalīties atvērtajā diskusijā. Tikšanās vieta - zaļā zona Blaumaņa un Asarupes ielu krustojumā. Diskutēsim par Spārītes parka kopšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Šobrīd parka dabiskā ekosistēma lielākajā platībā ir neskarta meža vide. Veicot parka sakopšanu, vēlamies radīt pieejamāku, ainaviskāku, rekreācijai un pilsētnieku vajadzībām piemērotāku vidi Spārītes parkā.

Kopšanai paredzētajās teritorijās plānots saglabāt vēsturiski un dabiskajiem apstākļiem raksturīgo meža ainavu, kas spējīga pastāvēt ilgtermiņā un dabiski atjaunoties.

Parka apsaimniekošanu plānots veikt saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” rekonstrukcijas projektu, kura sastāvā ir arī Spārītes parka attīstības vīzija.

Gulbenes novada pašvaldības
Īpašumu pārraudzības nodaļa