Drukāt

Gerbonis mazsLai veicinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē, Gulbenes novada pašvaldība turpmāk atbalstīs atsevišķu profesionālo studiju specialitāšu studējošos, piešķirot ikmēneša stipendiju. Izvērtējot esošo darba tirgus situāciju novadā, 2020./2021.mācību gadā tiks atbalstīti šādās specialitātēs studējošie: matemātikas skolotājs (2 vietas), latviešu valodas skolotājs (1 vieta), krievu valodas skolotājs (1 vieta), mūzikas skolotājs (2 vietas) un sporta pedagogs/sporta treneris (1 vieta). 

Lai pretendētu uz stipendiju, studentam jāatbilst šādiem kritērijiem:

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 30. oktobra pulksten 16.00:

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Vairāk informācijas: “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”

Pieteikums stipendijas saņemšanai

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste