Gerbonis mazs2020.gada 8.septembrī pulksten 17.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Lēmumprojekts par grozījumiem saistošajos noteikumos "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu. Ziņo Normunds Audzišs

2. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 8.septembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” izdošanu. Ziņo Normunds Audzišs

3. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā. Ziņo Normunds Audzišs