sparit19.septembra vakarā vairāk nekā 20 Gulbenes novada iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki tikās, lai diskutētu par Spārītes parka apsaimniekošanu un attīstību. Parki ir viena no Gulbenes bagātībām, kas prasa arī atbilstošu to kopšanu. Gulbenieši tajos pavada daudz laika pastaigām, rekreācijai, sportam, tāpēc ir svarīgi uzklausīt viedokļus, vēlmes un vajadzības.

Tikšanos atklāja Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis: “Aprunājoties ar iedzīvotājiem, kuri apdzīvo turpat blakus esošos mazdārziņus, ir teikuši, ka kaut kas beidzot ir jādara, parka kopšana ir nepieciešama. Tikai tas, kādā veidā un cik daudz mēs darīsim – tas ir mūsu pašu izlemšanā, tāpēc ir šī saruna. Tāpat izzinot vēl citu iedzīvotāju viedokļus, tika saklausīts, ka nevajadzētu visu vienveidīgi izkopt – vietām vairāk, vietām mazāk, lai saglabātu dabiskumu. Bet viens ir skaidrs - ar nekā nedarīšanu mēs noteikti nesaglabāsim ne dendroloģiskos stādījumus, ne parku kā tādu.”

sparit2

Spārītes parka apsaimniekošanu plānots veikt saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” rekonstrukcijas projektu, kura sastāvā ir arī Spārītes parka attīstības vīzija.

27 hektāri no parka teritorijas ir bez lieguma statusa, un tajā var veikt sakopšanas darbus saskaņā ar rekonstrukcijas projektu. Pašreiz ir ideja attīrīt parku no apkaltušajiem, augšanā atpalikušajiem, kritušajiem, pāraugušajiem un bioloģiski ciršanas vecumu sasniegušajiem kokiem. Kailcirte parkā netiek plānota. Lai saprastu, cik intensīvi būtu šie darbi, tika veikts provizorisks aprēķins, kas ir vairāki tūkstoši kubikmetri, ko Gulbenes labiekārtošanas iestāde saviem spēkiem nevar paveikt. Līdz ar to ir nepieciešams piesaistīt ārpakalpojuma veicēju. Protams, ka parka kopšanas process notiktu ciešā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

“Ja mums ir iedzīvotāju atbalsts, ka mēs šādi varam rīkoties, tad mēs speram nākamo soli un veicam šo koku atzīmēšanu, pēc tam paaicinām dabas aizsardzības pārvaldi, arī iedzīvotājus, lai redz, pēc kā tas varētu izskatīties. Šī te Spārītes parka daļa, kurai nav lieguma statusa, V.Radziņas rekonstrukcijas projektā ir kā ainavu zona ar pastaigu takām ar iemītajām taciņām, celiņiem. 2018.gadā notikušajā iedzīvotāju sapulcē tika apkopotas domas par to, ko viņi dara vai vēlētos darīt pilsētas parkos, un šīs domas sakrīt ar rekonstrukcijas projektā minēto – tā ir pastaiga, nūjošana, iespējams, arī sēņošana. Un tāda arī ir galvenā doma –neveidot kā retu koku parku, bet kā meža parku. Šī sapulce ļauj saprast iedzīvotāju noskaņojumu par to, kā tas tagad būs, kad sāks cirst kokus. Noprotams, ka mums nav šķēršļu, lai sāktu rīkoties,” saka Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre.

Diskusijā piedalījās arī Gulbenes iedzīvotāja Ligita Zitāne, kura atklāja, ka kopš marta teju katru dienu dodas pastaigā pa parku, un ir priecīga, ka Gulbene ir tā vieta, kur 10 minūšu laikā var nokļūt mežā.

“Mani satrauc, ka parkā ir redzama kritalu kapsēta. Es internetā iepazinos ar informāciju par dabas liegumu, ko tajā drīkst un ko nedrīkst darīt. Un mans sapnis ir redzēt, ka taciņa 20-30 metrus uz katru pusi ir izpļauta un sakopta. No Skolas ielas puses var ļoti labi ieiet parkā iekšā, taču no Vidus ielas puses ir problēmas. Vidus ielas galā pie parka ir barjera, lai mašīnas nevarētu iebraukt grāvī. Senos laikos tur bija tiltiņš, lai tiktu pāri grāvim un iekļūtu parkā, taču tagad tur nekā nav, un tas sagādā grūtības. Varbūt varētu šo tiltiņu atjaunot vai pašlaik vienkārši uzlikt laipu. Kad es pāri pārrāpjos grāvim, tālāk seko aptuveni 70 metru garš posms līdz jaukajam meža ceļam, kas būtu jāizkopj, lai varētu ērti pārvietoties, lai var iziet cauri un krūmi “nesistos” sejā. Es pati būtu ar mieru sakopt šo vietu vai piedalīties talkās,” savās sajūtās dalījās L.Zitāne.

Diskusijas laikā arī Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas loceklis, kurš komisijā darbojas kā iedzīvotāju pārstāvis, uzsvēra, ka ir jāsaliek galvas kopā un jāizspriež, ko mēs no šī parka vēlamies “dabūt ārā”. Uz ko L.Zitāne atbildēja: “Spārītes parka teritorija ir tik liela, ka to var pielāgot gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Tur, kur vairāk apgrozās cilvēki, tur var vairāk izkopt.”

Noslēgumā klātesošie devās iekšā parkā, lai gūtu priekšstatu par to, kā varētu notikt tā kopšana, kā arī vienojās par rudens talkas rīkošanu vietā, kur parkā var iekļūt no Vidus ielas puses – plānveidīgi izkopt taciņu un uztaisīt laipu vai tiltiņu. Informācija par talkas norises laiku tiks publiskota drīzumā.

sparit

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste