Gerbonis mazs16.-17.septembrī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes.

Tautsaimniecības komiteja

16.09.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Degļupīte”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Latvasu lauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-2 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Svārbīte” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liepiņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Vecostrovieši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Oldermaņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par dzīvokļa īpašuma O.Kalpaka iela 45-12, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Galgauskas pagasta dzīvokļa īpašuma “Muiža”-1, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-1, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-2, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-4, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-5, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-6, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-7, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-8, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-9, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-10, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-11, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-12, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-13, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-14, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-15, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-16, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” izveidi

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par Gulbenes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

16.09.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Visi jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par K.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par L.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par S.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-59, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par dzīvokļa Rīgas iela 51-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvokļa Upes iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Ozolu iela 2 -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvojamās telpas “Gulbīša internāts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Nr.3 "Rozītes", Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvojamās telpas "Alkšņi", Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa “Ilgas ” - 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa “Avoti”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-6, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa "Virānes Skola"-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmuma Nr.386 “Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 68A-1, Gulbene, izīrēšanu” atcelšanu (protokols Nr.13,  99.p)

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

16.09.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Ginta Ozoliņa

3. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

4. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta nolikumā “Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

5. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

Finanšu komiteja

17.09.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa "Šķieneri 10" 23, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov. īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

3. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

4. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 5, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Dace Kurša

5. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

6. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

7. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)

ZIŅO: Krišjānis Upāns

8. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

9. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

ZIŅO: Anita Rauza

10. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Vita Ķikuste

11. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Vita Ķikuste

12. Par iekšējā normatīvā akta “Par pašvaldības atbalstu sporta  veicināšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu

ZIŅO: Lauris Krēmers

13. Par iekšējā normatīvā akta “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu

ZIŅO: Lauris Krēmers