Gerbonis mazs2020.gada 24.septembrī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu projekts

Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

Pielikums

Paskaidrojuma raksts

 Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Degļupīte”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Latvasu lauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-2 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemenes” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 - 30, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 8, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Svārbīte” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liepiņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Vecostrovieši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Oldermaņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Bērzu 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par dzīvokļa īpašuma O.Kalpaka iela 45-12, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Galgauskas pagasta dzīvokļa īpašuma “Muiža”-1, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-1, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-2, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-4, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-5, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-6, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-7, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-8, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-9, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-10, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-11, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-12, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-13, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-14, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-15, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-16, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Akmentiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 7”-12, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoles Tirzas pagasta nekustamajā īpašumā “Biedrības nams”, rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 25, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), ceturtās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Miera ielā 35, Gulbenē, Gulbenes novadā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par Litenes pagasta nekustamo īpašumu“Rudzīši” un “Jaunmagones” apvienošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par Gulbenes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” izveidi

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par K.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par L.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par I.V reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par S.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-2, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-3, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par sociālā dzīvokļa Nr.12, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvojamās telpas “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-59, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa Rīgas iela 51-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa Upes iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Ozolu iela 2 -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvojamās telpas “Gulbīša internāts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa Nr.3 "Rozītes", Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvojamās telpas "Alkšņi", Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa “Ilgas ” - 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa “Avoti”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-6, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa "Virānes Skola"-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmuma Nr.386 “Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 68A-1, Gulbene, izīrēšanu” atcelšanu (protokols Nr.13 99.p)

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta nolikumā “Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

98. Par iekšējā normatīvā akta “Par Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta nolikuma “Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

99. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “We are proud of being European citizens!” (Mēs esam lepni būt par Eiropas pilsoņiem!) realizēšanai programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

100. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Anatolijs Savickis

101. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa "Šķieneri 10" 23, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov. īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

102. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

103. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 5, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

104. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

105. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

106. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)

ZIŅO: Normunds Audzišs

107. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

108. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

109. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

110. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija nolikumā “Gulbenes novada Būvvaldes nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

111. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  un papildatvaļinājuma piešķiršanu  Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam

ZIŅO: Andis Caunītis

112. Par iekšējā normatīvā akta “Par pašvaldības atbalstu sporta  veicināšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

113. Par iekšējā normatīvā akta “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs