druv D

Druvienā pabeigti projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” ietvaros paredzētie labiekārtošanas darbi – ir veikta peldvietas teritorijas tīrīšana un peldvietas ierīkošana, nogāžu līdzināšana, gājēju takas izveide, velo statīva, atkritumu tvertņu, soliņu un laipas izgatavošana, uzstādīšana. Darbus veica SIA “Ambergold”. Projekts ir papildus ieguldījums sakoptas centra teritorijas izveidei. No jauna ierīkota visiem pieejama peldvieta. Peldvieta šajā dīķī bijusi jau vēsturiski no muižas laikiem.

Papildus projektā paveiktajam teritoriju paredzēts papildināt ar koku un košumkrūmu stādījumiem, ko plānots veikt pavasara talkas laikā. Sakārtotā dīķa un tā apkārtnes  infrastruktūra jau nākamajā gadā tiks piedāvāta vasaras nometņu un daudzveidīgo kultūras pasākumu dalībniekiem kā papildus iespēja Druvienas  dabas baudīšanā un aktivitāšu dažādošanā.

IMG 20200929 084210

IMG 20200929 084417

Projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”, projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000001, kopējās izmaksas 20493.79 EUR, no tām  attiecināmās izmaksas – 12911,86 EUR. ELFLA finansējums 11620.67 EUR, pašvaldības finansējums – 8873.12 EUR.

sat ansamblis

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Druvienas pagasta pārvalde