mezadienas20Par tradicionālu pasākumu Gulbenes novadā kļuvusi dalība Vislatvijas Meža dienās. Šogad pašvaldība sadarbībā ar Gulbenes novada vidusskolas skolēniem plāno koku un krūmu stādīšanu rekonstruētās Spārītes parka daļas norobežošanai no ielas. Papildus tiks uzstādīti arī 2 soliņi Spārītes parka neatjaunotajā daļā.

Praktiskā un izzinošā darbošanās Spārītes parkā ar skolēniem notiks 8.oktobra rīta pusē, savukārt šīs pašas dienas plkst.14.00-15.00 Gulbenes novada bibliotēkas konferenču zālē iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt izglītojošo pasākumu “Meža ekonomiskā, dabas aizsardzības un sociālā funkcija Gulbenes novadā”, kurā ar zināšanām un informāciju par meža nozari Gulbenes novadā dalīsies lektors, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos un Gulbenes novada pašvaldības Vides aizsardzības jautājumu komisijas loceklis Andris Barkāns, kā arī Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Latvijas sabiedrība Meža dienās 2020 tiek aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.

Meža dienu moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Aktivitātes tiek īstenotas ar Meža attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja