grantisept

2020.gada rudens solās būt ražens. Jau otrajā pašvaldības grantu konkursa “Starteris” pieteikumu izvērtēšanā apstiprinātas 2 jaunas uzņēmējdarbības idejas. Kopumā 2020.gada ietvaros noslēgti līgumi ar 6 ideju autoriem par jaunu preču un pakalpojumu izveidi Gulbenes pilsētā un lauku teritorijā.  

Konkursa kārtībā granti paredzēti uzņēmējdarbības uzsācējiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai. Atbalsta programma “Starteris”, pamatojoties uz biznesa plāna iecerēm, paredz iespēju jaunajiem uzņēmējiem saņemt līdz 5 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu. Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs var izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Konkurss paredz atbalstītā pretendenta aktīvu darbu ne mazāk kā 3 gadu periodā, pilnveidojot ideju, kā arī radot ne mazāk kā vienu pilna laika darba vietu novada administratīvajā teritorijā.

Septembra vērtēšanā tika prezentētas 3 uzņēmējdarbības idejas, no tām atbalstītas 2, paredzot 9464 euro finansējumu “Gaisīgais gardums” ražošanas uzsākšanai un mobilu auto, mīksto mēbeļu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Ņemot vērā iepriekšējā vērtēšanā apstiprinātās idejas atsaukumu, šī gada pēdējiem konkursa pieteikumiem līdz 2020.gada 30.oktobrim pieejamais finansējums ir 20 042 eiro, kas nodrošina iespēju saņemt finansējumu ne mazāk kā 4 uzņēmējdarbības idejām.

Novērtējot sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas un to pozitīvo devumu lokāli un globāli, šogad konkursa vērtēšanā paredzēti labvēlīgi nosacījumi sociālo inovāciju ideju īstenošanai Gulbenes novadā. Ja Tev ir vīzija par dabai draudzīgiem produktiem vai jauniem pakalpojumiem noteiktām personu grupām, bet trūkst padoma kā tās īstenot - sazinies ar grantu konkursa kontaktpersonu, zvanot 64474920 vai sūtot jautājumus uz e-pastu .

Vairāk par konkursu un iespējām tajā piedalīties www.biznessgulbene.lv, sadaļā “Grantu konkurss 2020”.

Liena Kazāka,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja