Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītāju iedzīvotāju pieņemšanas laiks no 2020.gada 12.oktobra:

Nr.

p.k.

Iestāde

Pieņemšanas laiks

1.

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00

2.

Gulbenes novada vidusskolas direktors

Trešdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00;   Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads

3.

Lejasciema vidusskolas direktors

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 un no             plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00

4.

Lizuma vidusskolas direktors

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

5.

Gulbīša pamatskolas direktors

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00;
Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

6.

Rankas pamatskolas direktors

Otrdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00;

Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00

7.

Stāķu pamatskolas direktors

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00;
Trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

8.

Tirzas pamatskolas direktors

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00;
Piektdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

9.

Sveķu pamatskolas direktors

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

10.

Gulbenes Mūzikas skolas direktors

Trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

11.

Gulbenes Mākslas skolas direktors

Otrdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00;
Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.30

12.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.30

13.

Gulbenes 1.pirmssskolas izglītības iestādes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00;
Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

14.

Gulbenes 2.pirmssskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00

15.

Gulbenes 3.pirmssskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītājs

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

16.

Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājs

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00

17.

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” vadītājs

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

18.

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00

19.

Rankas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00

20.

Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītājs

Pirmdienās Beļavā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00;

Otrdienās Stāmerienā no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00;

Trešdienās Galgauskā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;

Piektdienās Litenē no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00

21.

Gulbenes novada bibliotēkas direktors

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

22.

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00

23.

Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00

24.

Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00

25.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00

26.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” vadītājs;

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienības “Dzērves” vadītājs

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00;

Trešdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00

27.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00;

Otrdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00

28.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktors

Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00

29.

Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītājs

Trešdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00

30.

Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Otrdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00

31.

Gulbenes novada būvvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.15 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00

32.

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

Piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

33.

Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;
Otrdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00

34.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktors

Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00

35.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

36.

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

37.

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

38.

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

39.

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

40.

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

41.

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00

42.

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

43.

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

44.

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.30;
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

45.

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.15 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

46.

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00

47.

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00

48.

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00