8.septembrī Gulbenes novada pašvaldība īstenoja Meža dienu 2020 aktivitātes Gulbenē. Šogad esam papildinājuši Spārītes parka stādījumus ar tādiem augiem, kā filadelfs, skarainā hortenzija, parastā irbene, lielziedu filadelfs, ceriņi. Ir izveidota arī norobežojoša kadiķu josla pie stāvvietas ar iebraukšanu no Blaumaņa ielas puses.

Šogad cītīgi augus palīdzēja iestādīt Gulbenes novada vidusskolas 5. klases skolēni kopā ar skolotāju Rutu Jansoni. Skolēnu darbošanos papildināja ainavu arhitektes Laimas Šmites-Ūdres informācija par stādīšanas procesu un augiem, Spārītes parka plānošanu un nākotnes perspektīvu.

Meža dienu pasākums turpinājās ar informatīvu pasākumu Gulbenes novada bibliotēkas telpās. Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt izglītojošo pasākumu “Meža ekonomiskā, dabas aizsardzības un sociālā funkcija Gulbenes novadā”, lektors Andris Barkāns – Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos dalījās ar zināšanām un informāciju par meža nozari Gulbenes novadā. Pasākumu papildināja arī pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka Anda Caunīša stāstījums par dižkokiem novadā.

Pēc VID datiem uz 16.09.2020. darba ņēmēju skaits meža nozarē (NACE 2.red. apkop. kods 02, 16, 31) Gulbenes novadā ir 1272, kas ir vairāk kā 15% no visiem novada darba ņēmējiem. Savukārt ieturētais IIN no meža nozarē nodarbināto darba ienākumiem ir vairāk kā 1,79 miljoni eiro un sastāda vairāk kā 15% no kopējā nodarbināto darba ienākumiem ieturētā IIN novadā.

Latvijas sabiedrība Meža dienās 2020 tiek aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.

Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Aktivitātes tiek īstenotas ar Meža attīstības fonda finansiālu atbalstu.

mezadienas20

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja