Gerbonis mazs21.-22.oktobrī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes.

 

Tautsaimniecības komiteja

21.10.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 23-14, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-10, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads,  atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Asarupji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Āres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Līgo” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Pārslas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Starpgabali” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lauki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Meža Ābelītes”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Aļļi-5”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Druvienas pagasta nekustamajam īpašumam “Krastmaļi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Bebrupi-3”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Čonkas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par grozījuma veikšanu 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes lauksaimniecības skola””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma “Veri” – 3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par Litenes pagasta ēkas Skolas ielā 2, nedzīvojamo telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoles Litenes pagasta Skolas ielā 2, rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 8” – 10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta noteikumos Nr. GND/IEK/2020/19 “Noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par Gulbenes novada domes 2020.gada ___.oktobra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019.gadu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

21.10.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Visi jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par K.S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par T.I. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par G.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par Ģ.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par V.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par S.V. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par R.P. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par M.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par V.K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-16, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-8-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvojamās telpas Nr.19, veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvojamās telpas Nr.22, veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa Viestura iela 9A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-12, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-6, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa nepagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

42. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par dzīvokļa “Stacija”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

45. Par dzīvojamās mājas “Krasta iela 4”, Līgo,  Līgo pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

46. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

47. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

48. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par dzīvokļa “Pededze”-5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par dzīvokļa “Stāķi 2”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par dzīvokļa “Putrāni”-2, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

21.10.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par amatu savienošanas atļauju Edītei Kanaviņai

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

3. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2017.gada 30.marta nolikumā “Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par Tirzas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Svetlana Ziepniece

5. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr. GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Key skills - new opportunities for adults” (Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

7. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Best Friends” (Labākie draugi) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

8. Par pilnvarojumu Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolai dalībai biedrībā  “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par pilnvarojumu Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolai dalībai biedrībā “Gulbenes buki”

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

10. Par pilnvarojumu lemšanai par mācību procesa organizācijas modeļa maiņu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

11. Informatīvs ziņojums par izglītības procesu Gulbenes novadā

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

Finanšu komiteja

22.10.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

 

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 10” – 23,  Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

4. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

5. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

6. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Saulrīti”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

7. Par aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

8. Par grozījumiem pašvadības nolikumā

ZIŅO: Sanita Mickeviča

9. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. ___ “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu

ZIŅO: Inta Bindre