balsojums1910

Ir apritējušas pirmās divas nedēļas kopš iedzīvotāju balsojuma uzsākšanas par sabiedrības iesniegtajiem projektiem Gulbenes novada pašvaldības organizētā līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros. Atsaucoties uz konkursa nolikumu, 19.oktobris ir tā diena, kad tiek publiskoti starpbalsojuma rezultāti. Tātad uz 2020.gada 19.oktobra plkst.15.00 gan elektroniski, gan balsošanas talonu veidā ir saņemtas 4710 balsis. Jāteic, ka dati ir provizoriski, jo visas balsis vēl nav pārbaudītas. Nedeklarēto iedzīvotāju balsis, dubultie vai viltotie balsojumi procesā tiks anulēti, kas var ietekmēt balsojumu. Balsot var vēl līdz 25.oktobrim (ieskaitot). Balsošanas talonus klātienē aizpildīt vai nogādāt uz kādu no balsošanas vietām var līdz 23.oktobrim (ieskaitot), ņemot vērā attiecīgās iestādes darba laiku.

Vieta

Projekta nosaukums

Balsu skaits

Aptuveni nepieciešamais finansējums (eiro)

1.

Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā

414

19 993,25

2.

Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija

373

20 000,00

3.

Lejasciema centra laukuma atjaunošana

331

19 913,99

4.

Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"

324

19 778,50

5.

Tirzas centra ielas apgaismojums

287

19 200,00

6.

Skolas ielas dīķa un tā apkārtnes labiekārtošana

284

19 122,36

7.

Gaisa trases izveide Spārītes parkā 1.kārta

276

20 000,00

8.

Jaunas koka laipas izbūve Siladzirnavu ezera peldvietā

251

9 719,61

9.

Gulbenes skvēra labiekārtošana

231

19 064,00

10.

Tīklu piramīdas uzstādīšana pie Gulbenes 3.PII "Auseklītis"

230

10 269,74

11.

Bērnu atpūtas zonas labiekārtošana un āra trenažieru ierīkošana Lizumā

201

20 000,00

12.

BMX trases teritorijas labiekārtošana

194

13 849,39

13.

Apgaismojumu izbūve Daukstu ciema centrā

168

20 000,00

14.

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošana un apgaismojumu ierīkošana

125

20 000,00

15.

Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

118

19 065,75

16.

Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā

101

20 000,00

17.

Daukstu pagasta Krapas ciema parka teritorijas labiekārtošana

80

20 000,00

18.

Parka labiekārtošana pie Stāķu centra

75

18 487,59

19.

Stāmerienas pils iebraucamā ceļa un stāvlaukuma atjaunošana

74

19 366,78

20.

Peldēšanas vietas izveide Beļavā

73

10450,00

21.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnienā

66

20 000,00

22.

Daudzfunkcionālas nojumes - izglītības centra ierīkošana Jaungulbenes PII "Pienenīte"

62

19 999,99

23.

Jaungulbenes stadiona āra basketbola laukuma labiekārtojuma un sporta infrastruktūras atjaunošana

56

16 080,00

24

Bērnu rotaļu laukums Šķieneros

48

17 042,85

25.

Sporta aktivitāšu centra teritorijas labiekārtošana

44

20 000,00

26.

Dzeramā ūdens brīvkrāna izveide pilsētas centrālajā skvērā

41

4 600,00

27.

Gulbenes novada vidusskolas pagalma estrāde

39

19 760,00

28.

Spārītes parka ietves seguma atjaunošana

36

19 765,35

29.

Jaungulbenes āra baseina atjaunošana

28

19 830,00

30.

Gulbenes novada vidusskolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana

23

15 773,00

31.

Sabiedriski pieejamas atpūtas vietas izveide pie Tirzas Biedrības nama

22

19 995,67

32.

Kārtenes Pilskalna metāla torņa atjaunošana un skatlaukumu izbūve

15

20 000,00

33.

Gulbenes kultūras centra terases jumta konstrukcijas izveide

7

20 000,00

34.

OPEN AIR bibliotēka Gulbenē

6

1 490,19

35.

Peldēšanas vietas izveide Ušura ezera krastā

6

18 416,20

36.

Saules paneļu sistēmas izveide uz Gulbenes novada vidusskolas piebūves jumta

1

13 310,00

 

Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju varēs tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;
  • elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
  • izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”, pēc tam to iesniedzot Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras/tautas namos.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste