Gerbonis mazsSakarā ar slikto ceļa stāvokli uz nenoteiktu laiku ir noteikti satiksmes ierobežojumi Gulbenes novada pašvaldības autoceļu izmantošanā.

 

 

Galgauskas pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums, km

Ierobežojumu veids

Galgauska - Brūklenāji

4-22

1,2 km

Ierobežojums 10 T

 

Jaungulbenes pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

Gulbītis-Lapaiņi

8-16

0,99 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Vārpiņu iela

 

0,52 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

 

Beļavas pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

A/c Viduči- Dzirkaļi

1-18

1.1km

Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts

A/c Piena savāktuve- Branti

1-25

3.75km

Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts

 

Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.