unnamedPamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti (speciālās izglītības iestādes mācību procesu turpina īstenot atbilstoši skolas izvēlētajam modelim), Gulbenes novada pašvaldība noteikusi, ka 7.-12.klašu izglītojamie, kuri mācās attālināti un kuriem ir noteikti ēdināšanas atvieglojumi pusdienām, jānodrošina ar pārtikas pakām.

Pārtikas pakas plānots izsniegt izglītojamajiem ar klašu audzinātāju starpniecību no 2020.gada 2. līdz 3.novembrim. Ja izglītojamais ir saslimis un šajās dienās nevar saņemt pārtikas paku, vecāks vai likumiskais pārstāvis, sazinoties ar audzinātāju, var saņemt pārtikas paku. Ja izglītojamais nevēlas saņemt pārtikas paku, viņš no tās var atteikties.

Viena pārtikas paka tiks komplektēta 8 eiro apmērā. Tajā būs: rīsi, makaroni, cukurs, olas, kausēts siers, skābs krējums, jogurts, maize, kakao pulveris, burkāni, auglis.

Gulbenes novada pašvaldība