Gerbonis mazs2020.gada 29.oktobrī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 23-14, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-10, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads,  atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi” atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Asarupji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Līgo” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Pārslas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Starpgabali” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lauki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Āres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līča-6” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Meža Ābelītes”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Aļļi-5”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Druvienas pagasta nekustamajam īpašumam “Krastmaļi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Bebrupi-3”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Čonkas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Liepenieki”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunsprukuļi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Plūmītes”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Garkalni” un “Saulstari”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par grozījuma veikšanu 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes lauksaimniecības skola””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Veri” – 3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par Litenes pagasta ēkas Skolas ielā 2, nedzīvojamo telpas  Nr.58 nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par Litenes pagasta ēkas Skolas ielā 2, nedzīvojamo telpas  Nr.27 nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 8” – 10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 39 – 23, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 16” – 5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta noteikumos Nr. GND/IEK/2020/19 “Noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019.gadu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

59. Par K.S.  reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par T. I. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par G. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par Ģ. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par V. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par S. V. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par R. P. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par M. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par V. K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvojamās telpas “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-16, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-8-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvojamās telpas Nr.19, veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvojamās telpas Nr.22, veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Viestura iela 9A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-12, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-6, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-14, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa “Stacija”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvojamās mājas “Krasta iela 4”, Līgo,  Līgo pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par dzīvokļa “Pededze”-5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par dzīvokļa “Putrāni”-2, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par dzīvokļa “Stāķi 2”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2017.gada 30.marta nolikumā “Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

116. Par Tirzas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

117. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums””  apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

118. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr. GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

119. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Key skills - new opportunities for adults” (Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

120. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Best Friends” (Labākie draugi) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerība KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

121. Par pilnvarojumu Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolai dalībai biedrībā  “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

122. Par pilnvarojumu Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolai dalībai biedrībā “Gulbenes buki”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

123. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 10” – 23,  Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

124. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

125. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

126. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

127. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Saulrīti”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

128. Par aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā”

ZIŅO: Normunds Audzišs

129. Par grozījumiem pašvadības nolikumā

ZIŅO: Normunds Audzišs

130. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

131. Par galvojuma sniegšanu SIA “Gulbenes nami”

ZIŅO: Normunds Audzišs

132. Par Atzinības rakstu piešķiršanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

133. Par Goda diplomu piešķiršanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

134. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “79,6 km ēka” - 3,  Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

135. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gaujaskalni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

136. Par nodibinājuma “Gulbenes Olimpiskais centrs” valdes iecelšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

137. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu Gulbenes pilsētas kompostēšanas laukuma sakārtošanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

138. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu mazuta un piesārņotās grunts savākšanai un apsaimniekošanai (utilizācijai), kā arī mazuta tvertņu tīrīšanai SIA “Gulbenes nami” piederošās katlu mājas teritorijā “Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Normunds Audzišs