Gerbonis mazsTurpinot iesākto darbu,  no 2020.gada 20.oktobra Gulbenes novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Liena Kazāka turpmāk veiks uzņēmējdarbības konsultanta pienākumus. Speciāliste arī turpmāk koordinēs pašvaldības grantu programmu "Starteris", nodrošinās konsultācijas jaunu un esošu uzņēmumu attīstības iespēju veicināšanai, kompetences ietvaros skaidros finanšu instrumentu pieejamību novadā, reģionā un nacionālā mērogā.

"Gulbenes novada  plānošanos dokumentos, kas ir pamats attīstības un rīcības virzienu plānošanā, arī īstenošanā teritorijā, kā viens no trim stratēģiskajiem virsmērķiem ir "Attīstīta tautsaimniecība, uzņēmējdarbībai labvēlīga vide". Sekmīga uzņēmējdarbība ir pamats nodarbinātībai, kas savukārt nodrošina pirktspēju un preču, pakalpojumu pieprasījumu, lai veidotu kumulatīvi pozitīvu ietekmi labklājībai. Gulbenes novadā pēdējos gados plaisa starp pašvaldību un privātā sektora komersantiem ir būtiski mazinājusies, kas liecina par pareizu sadarbības kursu. Tas jāattīsta un jāpilnveido mērķtiecīgā darbā. Konsultantes darbības uzdevumi ir vērsti plaša profila aktivitātēm novada attīstības veicināšanai", saka Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Gulbenes novadā ir aktīva uzņēmējdarbības vide. Vairāk kā 1300 reģistrēti uzņēmumi pilsētā un lauku teritorijās, pārstāvot daudzveidīgas tautsaimniecības nozares. Paralēli biroja darbam 2 dienas mēnesī L.Kazāka turpinās regulāras izbraukuma vizītes, organizējot individuālas tikšanās ar uzņēmējiem, lai izzinātu izaicinājumus un sadarbības iespējas to risināšanā. Konsultante nodrošinās dialoga uzturēšanu starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām uzņēmējdarbības jomā, kā arī stiprinās sadarbību ar valsts mēroga uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, piemēram, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centru u.c.

Apvienības "Uzņēmēji Gulbenes novadam" valdes priekšsēdētājs Uldis Misiņš atzīst: "Gulbenes novadam piemīt spēcīga un konkurētspējīga identitāte, to apliecina ilgtspējīgais rūpnieciskais, lauksaimniecības un pakalpojumu sektors.  Biedri – uzņēmēji – iestājas par rezultatīvu sadarbību ar pašvaldību. Mērķtiecīgā darbā ar uzņēmējdarbības atbalsta personu, tiks stiprināts Gulbenes novads kā reģionālās attīstības centrs, kur novadniekam ir pieejamas nodarbinātības un socializēšanās, personības pilnveides iespējas, drošā, pieejamā un konkurētspējīgā dzīves telpā."

Atbilstoši uzņēmēju vajadzībām un interesēm, tiks plānotas tematiskās uzņēmēju tikšanās ar valsts institūciju pārstāvjiem, organizētas apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi. Savlaicīgai un aktuālai informācijas apmaiņai konsultante turpinās administrēt mājaslapu www.biznessgulbene.lv, gādās par novada uzņēmējdarbības vides publicitātes pasākumiem, kas vērsti uz privāto investīciju piesaisti, nodarbinātības veicināšanu.

Kontaktinformācija saziņai ar uzņēmējdarbības konsultanti Lienu Kazāku:

Tel.nr.: 64474920
E-pasts:
www.biznessgulbene.lv
www.facebook.lv/biznessgulbene
Gulbene, Ābeļu iela 2, 327.kab.

Gulbenes novada pašvaldība