Tveršana mGulbenes novada pašvaldība ir izdevusi jaunus saistošos noteikumus “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegts ēdināšanas atbalsts izglītojamajiem laikā, kad izglītības ieguves procesu sakarā ar Covid-19 izplatību Gulbenes novada izglītības iestādēs īsteno attālināti.

Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas atbalsta veidu – pārtikas pakas, to apmēru un personu loku, kurām ir tiesības tās saņemt. Pārtikas pakas tiks komplektētas 1.53 eiro apmērā par vienu mācību dienu, un vajadzības gadījumā tās tiks izsniegtas Gulbenes novada Izglītības pārvaldes noteiktajā kārtībā.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Jau informējām, ka Ministru kabinets nolēma, ka no 2020.gada 26.oktobra līdz 13.novembrim 7.-12.klašu skolēni mācās attālināti, tādēļ izglītojamie, kuri atbilst saistošajos noteikumos atrunātajām kategorijām, saņems pārtikas pakas.

Pārtikas paku saturs katrai nedēļai var atšķirsies, lai tas nebūtu vienveidīgs.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste