Drukāt

Gerbonis mazs2020.gada 9.novembrī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi domes sēdes norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par projekta “Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansēšanu

ZIŅO: Jānis Barinskis

3. Par mērķdotācijas piešķiršanu biedrībai "Uzņēmēji Gulbenes novadam"

ZIŅO: Liena Kazāka

4. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Saistošo noteikumu projekts ŠEIT

ZIŅO: Sanita Mickeviča