Vai dzīve 180km no Latvijas galvaspilsētas ir garlaicīga un pelēka? O, nē!

Gulbenes novadā darba netrūkst – šeit speciālisti ir vērtē, ambīcijas un prasmīgas darba rokas zaļo zeltu spēj pārvērst augstas raudzes mēbelēs, kas pieejamas teju katrā mājā no Eiropas līdz Amerikai.

Pateicoties uzņēmīgiem darītājiem - uz urrā griežas metālapstrāde, kokapstrāde, lauksaimniecība, novada labklājību ceļ jaudīgi celtniecības un ceļu būves uzņēmumi!

Šeit nekas nestāv uz vietas: izvēlies darbu attīstītās industriālās zonās vai “startēt” savu biznesu ar pašvaldības #GrantukonkurssStarteris atbalstu!

Tiksimies Gulbenes novada darba un atpūtas iespēju plašumos!